Pressmeddelande från Swedbank, Region Värmland och Arbetsförmedlingen | Region Värmland

Pressmeddelande från Swedbank, Region Värmland och Arbetsförmedlingen

[PRESSMEDDELANDE] Unga ska få jobb i gigantisk speeddejting

Nu blir idén om att göra en riktigt stor insats för arbetslösa ungdomar och för näringslivet i Värmland verklighet. Den 22 mars arrangeras Sveriges största Praktikbank på Karlstads CCC. Målet är att locka 1 000 arbetssökande ungdomar och 500 företagare till en gigantisk speeddejting för att skapa praktikplatser.
− Vad vi vet har det inte gjorts något liknande i det här formatet tidigare. Det känns jättekul att uppslutningen är så stor från alla håll, säger Johan Engström, bankchef på Swedbank i Karlstad.
Datum och lokal är spikade, arrangörer och samarbetspartners är med på tåget och det är klart att Swedbanks koncernchef och arbetsmarknadsdepartementets stabschef kommer att vara med.
− Det är en spännande form att låta företag och arbetssökande ungdomar mötas på det här sättet och vår förhoppning är att dagen leder till att fler värmländska ungdomar etablerar sig på arbetsmarknaden och att företagen får möjlighet att säkra sin kompetensförsörjning, säger Tomas Riste, regionråd vid Region Värmland.

Jobbar för stor uppslutning
Sveriges största Praktikbank finansieras av Swedbank, Region Värmland och Arbetsförmedlingen. Swedbank projektleder arrangemanget och tillsammans med Handelskammaren, Företagarna, The Paper Province, The Packaging Arena, Stål & Verkstad och Compare jobbar man nu för fullt med att nå ut till alla värmländska företag. Region Värmland står för det praktiska under dagen, genom projektet Lärling 2.0.
Arbetsförmedlingen arbetar just nu för att så många ungdomar som möjligt ska sluta upp och kommer bland annat att ordna transport från många orter i länet. Målsättningen med dagen är att hälften av alla ungdomar som deltar ska hitta en praktikplats.
−Nu hoppas vi på så stor uppslutning som möjligt. Att unga flyttar från Värmland för att hitta jobb, samtidigt som många företag står inför stora pensionsavgångar och rekryteringsbehov, är ingen bra kombination. Om vi lyckas med att locka så många företag och ungdomar som vi hoppas blir det här en positiv injektion för både unga värmlänningar och näringslivet, säger Henryk Blok på Arbetsförmedlingen.
För mer information, kontakta:
Johan Engström, bankchef, Swedbank Karlstad, tfn 054-19 80 01
Tomas Riste, regionråd, Region Värmland, tfn 054-701 10 11
Henryk Blok, sektionschef, Arbetsförmedlingen, tfn 010-486 15 33