Ny rapport: Värmland i siffror | Region Värmland

Ny rapport: Värmland i siffror

[PRESSMEDDELANDE] Norge har stor påverkan på den värmländska förvärvsfrekvensen, det vill säga andelen människor som arbetar i åldern 20-64 år.

− Den offentliga statistiken har tidigare visat att Värmland ligger lågt i förhållande till riket, men när man även tar in faktorer som gränspendling så är Värmland i nivå med riket, konstaterar Bo-Josef Eriksson, analytiker.
Region Värmland presenterade idag rapporten Utvecklingen i Värmland- statistik och fakta 2011. Det är en beskrivning av hur Värmland har utvecklats utifrån 10 klassiska områden som har stor betydelse för den regionala tillväxten.
− Rapporten visar tydligt att det som händer i Värmland är ett uttryck för vad som händer i omvärlden. Värmland är en region vars internationaliseringsgrad är mycket hög med ett näringsliv som agerar på en global marknad, säger Tomas Riste, regionråd.
−Det här är en omfattande sammanställning av fakta och statistik om Värmland som utgör ett viktigt underlag för arbetet med länets fortsatta utveckling, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd
Rapporten beskriver områden som ekonomisk utveckling, befolkning, näringsliv och arbetsmarknad, utbildning, tillgänglighet, kultur, miljö, hälsa och boende. Ett särskilt kapitel fokuserar på Norges betydelse för Värmlands utveckling.
Tomas Riste, regionråd, tel 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, tel 054- 7011012
Bo-Josef Eriksson, analytiker, tel 054- 7011046
Ann Otto, omvärldsanalytiker, tel 054-701 7011028