Nya EU-pengar till Värmland | Region Värmland

Nya EU-pengar till Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Den så kallade strukturfondsperioden går mot sitt slut. Men än finns det lite pengar kvar i EU-fonderna. Både Mål 2 Norra Mellansveriges strukturfondsoparternskap och Styrkommittén för Interreg Sverige-Norge sammanträdde den 15 mars. Sammanlagt prioriterades tre värmländska projekt.

Ur Regionalfonden prioriterades:
• The Packaging Arena “Forskning, innovation och internationalisering i fokus”
Sökande: The Packaging Arena ek för
Kontaktperson: Sandra Eriksson 054-203873
Sökt EU-belopp: 6 840 000 kr
Medfinansiering av Region Värmland: 5 365 000 kr
Totalt: 14 370 000 kr
Vid styrkommitténs sammanträde för Interreg Sverige – Norge beviljades två värmländska projekt:
• Emballageutbildning – Nordic School of Packaging
Sökande: Karlstads universitet
Projektledare: Elling-Olav Rukke +47 64 96 58 46
Kontaktperson Sverige: Helena Håkansson 054-700 16 55
Sökt EU-belopp: 696 072 kr
Total svensk projektomslutning: 1 392 144 kr
• Barnens gränsland
Sökande: Årjängs kommun
Projektledare: Elenor Karlsson 0573 – 141 00
Sökt EU-belopp: 298 000 kr
Total svensk projektomslutning: 656 000 kr
Totalt beviljat EU-belopp 994 072 kr
På svensk sida omsätter projekten 2 048 144 kr
Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Syftet med den är att skapa ett sammanhållet EU genom att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och deras regioner.
Under programperioden 2007-2013 finns tre mål för sammanhållningspolitiken:
Mål 1. Konvergens – att närma sig gemensamma mål
Mål 2. Regional konkurrenskraft
Mål 3. Europeiskt territoriellt samarbete
För mer information, vänligen kontakta
Eva-Lena Östlin, ekonomichef, Region Värmland, tel 070-6363709
Anna Knutsson, beredningssekreterare, Region Värmland, 054-7011136