Europa 2020 och den fortsatta sammanhållningspolitiken | Region Värmland

Europa 2020 och den fortsatta sammanhållningspolitiken

[PRESSMEDDELANDE] Värmland är med och påverkar Europas framtid!

Den 4 april arrangerar Region Värmland en informations- och diskussionsdag med fokus på Europa 2020-strategin och den fortsatta sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s regionalpolitik. Syftet med dagen är förbereda och skapa engagemang inför den kommande strukturfondsperioden, 2014-2020. Hur sammanhållningspolitiken ska se ut i framtiden diskuteras just nu på regional, nationell och Europanivå.
Eventet riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar inom regional utveckling och med EU-frågor samt till projektaktörer.
Tid: 4 april, kl. 10.00–15.00
Plats: Karlstad CCC
Medierna hälsas välkomna att delta under dagen!
För mer information, vänligen kontakta:
Catrin Huss, EU-koordinator Region Värmland, tel. 054-701 10 31,
e-post: catrin.huss@regionvarmland.se
Program:
• Välkommen – Tomas Riste, regionråd Region Värmland
• Europa 2020-strategin ur ett Brysselperspektiv – Pierre Schellekens, chef för EUkommissionen
i Sverige
• Europa 2020-strategin ur ett nationellt perspektiv – Gordon Hahn, verksamhetsledare SERUS
• Europa 2020-strategin kopplat till Värmland – Ann Otto, strateg för planering/omvärldsanalys
och Bo-Josef Eriksson, analytiker/utvärderare Region Värmland
• Lunch
• Den framtida sammanhållningspolitiken – Francisca Herodes, departementssekreterare
Näringsdepartementet
• Paneldiskussion, tankar om nuvarande programperiod 2007–2013 samt blicka framåt mot nästa
programperiod 2014–2020.
– Sune Ekbåge, ledamot Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
– Paul Nemes, internationell strateg Länsstyrelsen Värmland
– Mia Marklund, EU-samordnare Karlstad kommun
– Anders Gustafsson, professor Karlstads universitet
• Hur går vi vidare? – Catrin Huss, EU-koordinator Region Värmland
• Avslutning – Catarina Segersten Larsson, regionråd Region Värmland
• Mingelfika