Friskare äldre med rätt medicin, mer munvård och coachning | Region Värmland

Friskare äldre med rätt medicin, mer munvård och coachning

[PRESSMEDDELANDE] Världshälsodagen den 7 april sätter äldres hälsa i fokus

År 2050 beräknas antalet personer över 85 år vara dubbelt så många som idag. Det är en av anledningarna till att både WHO, regeringen och EU utropat 2012 som ett år då fokus riktas mot både de friska och de sjuka äldre.
För Värmlands del har arbetet med äldres hälsa tagit stora kliv framåt inom ramen för Nya Perspektiv* och i samband med WHO´s världshälsodag som i år ägnas äldres hälsa presenteras några viktiga insatser som gör skillnad.
Välkommen till en pressträff som handlar om:
Effektiv och säker läkemedelsanvändning
Under de senaste åren har man nationellt uppmärksammat problem med överförskrivning och olämpliga kombinationer av läkemedel till äldre patienter. Men med hjälp av ett brett upplagt samarbete kan nu apotekare Catrin Furster på landstingets läkemedelsenhet berätta om hur detta nu ska bli bättre och säkrare.
Mer munvård till de sjukaste
En dålig munhygien innebär ett svårt lidande som drabbar både förmågan att kommunicera och att kunna tillgodogöra sig mat och dryck. Under året har därför Region Värmland i samarbete med Folktandvården och tandhygienist Lena Lindqvist kunnat erbjuda kommunernas vårdpersonal en uppskattad utbildning i ett verktyg för bättre munvård.
Hälsocoacher
God hälsa är en viktig resurs som gör det möjligt att leva oberoende långt upp i åren. Därför har en försöksverksamhet med hälsocoacher på vårdcentraler för personer i åldern 60-75 år inletts. Uppdrag är att ge individen stöd och verktyg till ett eget ansvarstagande för sin hälsa och livsstilsförändring genom social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Hälsocoach Karin Jacobsson på vårdcentralen Skoghall berättar mer.

Tid: onsdagen den 4 april, kl 10.00
Lokal: Richtersalen, Landstingshuset, Karlstad
Medverkande:
Elisabeth Kihlström (KD), landstingsråd
Gert Ohlsson (FP), landstingsråd
Catrin Furster, apotekare
Lena Lindqvist, tandhygienist
Karin Jacobsson, distriktssköterska / hälsocoach
Välkomna!
För mer information, vänligen kontakta:
Catrin Furster, apotekare, tel 073-0458200