Värmlands nya strategi mot övervikt och fetma unik i Sverige | Region Värmland

Värmlands nya strategi mot övervikt och fetma unik i Sverige

[PRESSMEDDELANDE] Målet är att barn och ungdomar ska slippa drabbas av övervikt och fetma. Det har de rätt till enligt FN:s barnkonvention.

– En strategi mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar med så bred förankring är unikt i landet, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.
Strategin innehåller överenskommelser och konkreta förslag på åtgärder som barn och föräldrar kommer att märka genom att medarbetare i allt från mödravården och barnavårdscentralen till skolan och idrottsrörelsen ska prata samma språk.
Det handlar bland annat om matvanor och dryckesvanor, gång- och cykelvägar, spontanaktivitet och att idrottsrörelsen prioriterar bredden och de mångas möjlighet att delta.
– Vi är nu överens om vad vi ska göra för att vi på bästa sätt ska kunna stötta föräldrarna och barnen i att förbättra sina levnadsvanor och därmed förebygga den övervikt och fetma som faktiskt finns bland barn och unga i Värmland, säger Catarina Segersten Larsson, (M), regionråd och förste vice ordförande i Region Värmland.
Övervikt och fetma bland barn och unga är vanligare i Värmland än riksgenomsnittet och mycket har redan gjorts i kommuner och landsting under arbetet med att ta fram strategin.
– Men när den nu är klar kan vi ta ytterligare steg när det gäller samverkan för att de värmländska barnen får växa upp i ett samhälle som arbetar för att förebygga övervikt och fetma.
Strategin har tagits fram av Region Värmland, länets sexton kommuner, landstinget, Värmlands idrottsförbund och Friskvården Värmland inom ramen för Nya Perspektiv.
Om Nya perspektiv
Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.

Kontakt
Catarina Segersten Larsson
Regionråd
Telefon: 054-701 10 12
Eva Åkesdotter Goedicke
Folkhälsostrateg
Landstinget i Värmland
Telefon: 070-201 05 92