Pressinbjudan | Region Värmland

Pressinbjudan

[PRESSMEDDELANDE] Nu har Värmland en unik möjlighet att påverka de EU-regler som i sin tur styr den svenska lagstiftningen när det gäller offentlig upphandling.

Dagens lagstiftning är så strikt och komplicerad att många kommuner har stora bekymmer med sina upphandlingar, och många upphandlingar överklagas och måste avgöras i domstol.
Att få tydligare och enklare regler kring upphandlingar är en viktig och stor fråga för både kommunerna och Landstinget i Värmland.
I ett yttrande som snart ska lämnas till EU-kommissionen föreslår Värmlands förste vice regionråd, Catarina Segersten Larsson, stora ändringar i EU:s upphandlingsregler, ändringar som i sin tur skulle påverka den svenska lagstiftningen.

Catarina Segersten Larsson är ledamot i EU:s Regionkommitté, som bland annat fungerar som ett slags remissinstans för EU-kommissionen.

Hennes arbete välkomnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– Det är vettlöst att ha ett så komplicerat regelverk att man måste ha juristhjälp för att kunna göra en upphandling, säger Eva Sveman, förbundsjurist på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Eva Sveman har även varit delaktig i Catarina Segersten Larssons arbete med yttrandet.

Tid: onsdag kl 13.15
Plats: Region Värmland, Lagergrens gata 2, lokal Styrbord, (3:e våningen till höger)
Anmälan till: Maria Östergren, kommunikatör Region Värmland, tel 054-701 10 21

Kontaktuppgifter:
Catarina Segersten Larsson 054-701 10 12
Eva Sveman, förbundsjurist SKL, Sveriges kommuner och landsting, tel 070-692 43 58

Mer information:
om Regionkommittén och deras yttranden: www.skl.se/vi_arbetar_med/eu/regionkommitten
om kommunernas krav på förändringar: www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/upphandling-och-konkurrens_1/battre-upphandling