Värmlandskontor öppnas i Oslo | Region Värmland

Värmlandskontor öppnas i Oslo

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmland kommer att öppna ett kontor i Oslo. Målet är att lokalen ska invigas i januari och att den ska kunna användas av värmländska kommuner, företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete i Norge.

Norges betydelse för Värmland och Sverige ökar. Region Värmland arbetar för att det värmländska näringslivet i ännu högre grad ska kunna dra nytta av närheten till Oslo och resten av Norge. Som ett led i det arbetet vill Region Värmland öppna ett värmlandskontor på Oslos huvudgata Karl Johan.
Etableringen av kontoret i Oslo är en direkt följd av beslutet om Norgestrategin på regionstyrelsen den 27 september. Kontoret är bara en av flera insatser. Region Värmland kommer bland mycket annat även att rekrytera en strateg som får ansvar för samordningen av de regionala insatserna i Norge, årligen ta fram en rapport om den ekonomiska och sociala betydelsen av den svenska-norska relationen samt ta initiativ till en svensk-norsk handelskammare. Kostnaden för alla åtgärder i Norgestrategin, inklusive marknadsföring, personal etc., kommer att uppgå till cirka 6 miljoner kronor under perioden 2012-2015.
– Osloregionen är en av Europas största tillväxtområden just nu och vi vill underlätta för dom värmländska aktörerna att finnas på plats, säger Lars Christensen, biträdande regiondirektör på Region Värmland.
De exakta formerna för värmlandskontoret är inte klara. Det finns ett förslag på en kontorslokal, men inget kontrakt är påskrivet. Intresset är stort från kommuner, organisationer och företag, men inte heller där är några beslut fattade.
Klart är att närheten till Norge har en avgörande betydelse för Värmlands framtida utveckling och tillväxt. Region Värmland vill med ett värmlandskontor i Oslo bidra till att skapa en funktionell region där människor, idéer, kapital och varor/tjänster flödar problemfritt över nationsgränserna.
Regionstyrelsen i korthet 2012-09-27
Norgestrategin
Kontakt:
Lars Christensen, tel 054-701 10 30, lars.christensen@regionvarmland.se
Biträdande regiondirektör och ansvarig för det regionala tillväxtuppdraget