Stor jämställdhetskonferens i Karlstad tisdag 6/11 | Region Värmland

Stor jämställdhetskonferens i Karlstad tisdag 6/11

[PRESSMEDDELANDE] PÅMINNELSE – jämställdhetskonferensen Genius, tisdag 6/11 Värmlands Museum

Jämställdhet börjar bli ett konkurrensmedel för företagen. Det är temat för en spännande och nytänkande konferens som ordnas den 6 november i Karlstad.
Målet är att öka takten på arbetet med att göra Värmland mer jämställt – och därmed mer lönsamt och tillväxtvänligt. Bland föreläsarna finns till exempel Camilla Wagner och Magnus Betnér.
När: Karlstad den 6 november
Var: Värmlands muséum
Intervjuer: Under lunchuppehållet kommer det finnas möjlighet för pressen att träffa arrangörerna. Kontakta Marianne Nilsson för mer info, eller föreläsarna själva om ni vill träffa någon av dem. Kontaktuppgifter finns längst ner! Programmet för dagen finns som bifogad pdf.
Att jämställdhet är ekonomiskt lönsamt på företagsnivå, utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv och en förutsättning även för regional tillväxt är välkänt vid det här laget. Jämställdhet börjar dessutom bli ett konkurrensmedel.
Det råder kompetensbrist i Värmland inom flera branscher. Ändå används inte alltid de resurser som finns, exempelvis kvinnor. Att hitta människor med rätt kompetens är givetvis viktigt. Det kan dels krävas att man letar i andra och nya sammanhang än vad man är van vid och med andra ögon, dels att man säkerställer att arbetsplatserna är attraktiva för alla att arbeta på så att medarbetarna vill stanna kvar!
Under konferensen gen(i)us försöker vi visa vägen framåt. Vi visar hur en arbetsgivare blir attraktiv och försäkrar sig om att hitta den bästa kompetensen. Hur vi gör för att locka nya kundgrupper, få ökad lönsamhet i företagen och högre tillväxt i regionen. Hur vi får fler människor att trivas, stanna eller flytta hit. Hur vi kan tänka ”utanför boxen” när det gäller rekrytering, ledarskap och lönsamhet!
Men att gå från ord till handling, från hyllvärmande planer till action, kan vara ett steg som känns stort och svårt.
Att inte bara räkna antalet kvinnor och män utan strategiskt arbeta med genus är gen(i)us!
Kort sagt visar vi hur du blir gen(i)us!
Arrangörer:
Resurscentrum för jämställd tillväxt på Region Värmland i samarbete med Länsstyrelsen
Information om arrangemanget:
Manuel Missner, Region Värmland, tel 054-701 10 58
Marianne Nilsson, Region Värmland tel 054-701 10 54
Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland tel 054-19 70 93
Moderator:
Margareta Jonilson 070 666 46 16

Kontaktuppgifter till dagens föreläsare:
Hans Börsvik Tel 070 929 10 90
Pernilla Alexandersson 076 787 78 77
Åse Gustavsen 0047 959 196 88
Petra Elisson 070 432 77 65
Camilla Wagner 070 090 11 57
Maria Wennerstrand 076 340 10 43
Magnus Betnér 070 879 77 17

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.