Lyckat lärlingsprojekt förlängs | Region Värmland

Lyckat lärlingsprojekt förlängs

[PRESSMEDDELANDE] Långtidsarbetslösa ungdomar utan tidigare arbetslivserfarenhet är en av de grupper som har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. Men trots att projektet Lärling 2:0 har fått bygga upp ett nytt samarbetssystem från grunden så har resultaten blivit så goda att projektet nu fått förlängt ett år till 2013-09-01.

Enligt ny statistik som projektet har tagit fram har 62 procent av deltagarna fått arbete efter deltagande i projektet.
Lärlingsmetoden har visat sig vara framgångsrik vad gäller att få ungdomar i arbete.
Av 530 ungdomar som avslutat sin lärlingstid har 312 gått vidare i jobb, 13 har börjat studera och fem har startat eget företag. Det motsvarar totalt 62 procent. Resten av ungdomarna fortsätter att söka arbete, de flesta av dem med bättre chanser att lyckas tack vare utbildning och praktik genom Lärling.
Ett av de områden i Värmland som varit mest framgångsrika med att hitta lärlingsplatser är Arvika-Eda.
– Vi har haft ett 40-tal ungdomar bara sedan årsskiftet, säger Therese Mardal som är områdesansvarig för Arvika-Eda.
Även Arbetsförmedlingen ser väldigt positivt på projektet.
– Här öppnas dörrar som inte finns annars inom Arbetsförmedlingens verksamhet. Här skräddarsyr vi utbildningar och ungdomarna får något som de inte kunde fått på något annat sätt, menar Olle Hyensjö, Arbetsförmedlingschef i Arvika-Eda.
Vad är en lärling?
Projektet Lärling 2:0 drivs av Region Värmland i nära samarbete med arbetsförmedlingar, kommuner, arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
Det är delvis finansierat av Europeiska socialfonden.
Lärlingsutbildning är en tre månader lång handledarstödd utbildning. Lärlingen får en behovsanpassad spetsutbildning i branschen och dessutom handledning på en arbetsplats.
Man utgår från vad ungdomen själv skulle vilja och behöva i form av utbildning och praktik. Sedan försöker de områdesansvariga hitta en arbetsplats.
Det kan till exempel om en ung tjej som vill arbeta på ett lager, men det krävs truckkörkort. Då får hon börja som lärling på ett lager som behöver nyanställa. Där utbildas hon av en handledare, men hon får också gå en extern truckutbildning.
Dessutom ingår för alla lärlingar en introduktionsutbildning på två dagar som genomförs av Folkuniversitetet. Den innehåller bland annat arbetsrätt, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor.
Den som ska bli lärling ska vara mellan 18 och 24 år. Han eller hon behöver ha en påbörjad gymnasieutbildning och ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen sedan minst tre månader, eller vara inskriven hos socialtjänsten.
Projekterfarenheter så här långt
Utvärderingar som gjorts i projektet visar att lärlingsupplevelsen varit positiv för såväl företag som ungdomar. Lärlingsplatser finns idag inom de flesta branscher. Företrädesvis i små företag och i såväl offentliga som privata näringslivet. Gemensamt för platserna är att de finns på företag som har ett framtida rekryteringsbehov.
– Vi är också noggranna med att det är seriösa arbetsgivare så att ungdomarna får en bra start på sitt arbetsliv, menar Olle Hyensjö.
Fortsättningen
Under våren 2012 har projektet Lärling börjat utarbeta strategier för att få in Lärlingskonceptet i ordinarie verksamhet i kommunerna. Det arbetet fortsätter under året som kommer. Förhoppningen är också att sprida konceptet till andra liknande regioner inom EU, något som efterfrågats.
200 ungdomar beräknas delta under förlängningsperioden baserat på historisk statistik från projektet om rapporterade deltagare från medfinansiärerna.
Projektledare Region Värmland: Berndt Jendrny, tel 054-701 10 85
Olle Hyensjö, Arbetsförmedlingschef Arvika-Eda tel 010-486 45 40
Tommy Wallin, enhetschef Arbetsmarknadsenheten Arvika kommun tel 070-274 56 54
Therese Mardal, områdesansvarig Arvika-Eda tel 072-526 96 23