Pressinbjudan Aktualitetskonferens | Region Värmland

Pressinbjudan Aktualitetskonferens

[PRESSMEDDELANDE] Media hälsas välkommen att delta under hela Aktualitetskonferensen.
När: fredagen den 16 november, kl. 9:00 – 16:00.
Var: Telia konferenscenter, Lagergrens gata 7 i Karlstad
För mer information kontakta: Yvonne Lennemyr, Region Värmland, tel. 054-701 10 43,yvonne.lennemyr@regionvarmland.se
Välkommen!
Program
• Inledning
Catarina Segersten Larsson, regionråd, ordförande Nya Perspektivs
politiska styrgrupp
• Nya Perspektiv – aktuella läget i de fyra utmaningarna:
– Den sårbara familjen, Ingmarie Thyr, Ing-Marie Knutsson
– Riskbruk/riskbeteende, Kjell-Åke Holdar
– Psykisk hälsa, Karin Melberg
– Äldres hälsa: Ann-Katrin Nilsson
• Överenskommelsen sammanhållen vård och omsorg:
– Bättre liv för sjuka äldre, Josefin Hellberg, Linnea Grankvist
– Ledningskraft
– Regional handlingsplan
– God vård i livets slutskede
– Preventivt arbetssätt
– God vård vid demenssjukdom, Carina Stenmark
– God läkemedelsbehandling hos äldre, Catrin Furster
– Sammanhållen vård och omsorg, Yvonne Lennemyr
– Webkollen
• Samverkansmodell för hälsosamt åldrande
Ann-Katrin Nilsson
• Patientsäkerhetsarbete
• Nationellt vårdprogram för palliativ vård
Margareta Jansson
REGION VÄRMLAND 2012-11-06 2
• E-hälsa
Rolf Åström
• Psykiatrisatsningen
Bengt Stenström
• Vård- och stödsamordning
Ulrika Gullberg
• Rapport från utvecklingsarbetet för den sociala barn-och
ungdomsvården
Birgitta Svensson
• Evidensbaserad praktik
Birgit Häger
• Patient och brukarinflytande
Marit Eskel Grönberg