Avtalet klart för Region Värmlands kontor i Oslo | Region Värmland

Avtalet klart för Region Värmlands kontor i Oslo

[PRESSMEDDELANDE] Nu är det klart att Region Värmland kommer att öppna ett kontor i centrala Oslo. Avtalet är påskrivet och invigningen beräknas bli i början av nästa år.

Det nya kontoret ska ligga på huvudgatan Karl Johan och är till för att det värmländska näringslivet i högre grad ska kunna dra nytta av närheten till Oslo och resten av Norge. Kontoret kommer även vara till för de värmländska kommunerna och Landstinget, för att underlätta deras samarbete med norska kollegor.
Hyran för lokalen på Karl-Johan är 15 000 norska kronor i månaden, inklusive möbler. Första året är det dock bara hälften så mycket, det vill säga 7 500 i månaden.
Från Region Värmlands sida är man nöjd med avtalet.
– Om man tittar på andra lokaler i Oslo så finns det både dyrare och billigare lokaler, men det är viktigt att lokalen ligger så här centralt för att det ska vara lätt för värmländska besökare att ta sig dit, och med tanke på läget har vi fått en bra deal och hushållar med skattebetalarnas pengar, menar regiondirektör Gunnar Tidemand.
När det gäller den reducerade hyran under första året så är det en lösning som är relativt vanlig inom fastighetsmarknaden, både i Norge och Sverige.
– Trappstegsyror är inget ovanligt. Vad vi gör är att försöka få en bra placering för värmländskt näringsliv och offentlig sektor, och det får vi genom det här. Men självklart är det så att man ska kunna stå för vad man gör, och det tycker jag vi kan i det här, säger Catarina Segersten Larsson, biträdande regionråd.
Etableringen av kontoret i Oslo är en direkt följd av beslutet om Norgestrategin på regionstyrelsen den 27 september. Kontoret är dock bara en av flera insatser. Kostnaden för alla åtgärder i Norgestrategin, inklusive personal, marknadsföring och framtagandet av årliga rapporter, kommer att uppgå till cirka 6 miljoner kronor under perioden 2012-2015.