Pressinbjudan: Fortsatt storsatsning på kollektivtrafiken i Värmland | Region Värmland

Pressinbjudan: Fortsatt storsatsning på kollektivtrafiken i Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmlands nya kollektivtrafikmyndighet har arbetat fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för hur kollektivtrafiken i Värmland ska utvecklas fram till 2018. Programmet ska vara klart den 8 mars 2013.
Välkommen till en pressträff på onsdag den 28 november där vi presenterar innehållet i det förslag till trafikförsörjningsprogram som nu går ut på remiss.
Dag och Tid: onsdagen den 28/11 kl 10.00

Plats: Landstinget i Värmland, Rosenborgsgatan 50, lokal: Capella

Medverkande:
Mats Sandström, ordförande kollektivtrafiknämnden (s),
tel 054-61 43 97, e-post: mats.sandstrom@liv.se
Tore Olsson, Enheten för kollektivtrafik
tel 070-637 04 27, e-post: tore.olsson@regionvarmland.se