Pressmeddelande: Fortsatt storsatsning på kollektivtrafiken i Värmland | Region Värmland

Pressmeddelande: Fortsatt storsatsning på kollektivtrafiken i Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmlands nya kollektivtrafikmyndighet har tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för hur kollektivtrafiken i Värmland ska utvecklas fram till år 2018. I remissutgåvan av det nya programmet fortsätter den stora satsning som gjorts på kollektivtrafiken de senaste åren, och som gjort att den nu är bland de bästa i Sverige.

Målet med satsningen är att fortsätta korta restiderna och att göra det ännu lättare att pendla till arbete och studier.
– Kollektivtrafiken är en mycket viktig del när det gäller att skapa goda förutsättningar för den regionala utvecklingen i Värmland, något som i sin tur är avgörande för länets framtid, säger Mats Sandström, ordförande i Kollektivtrafiknämnden.
Bildandet av den regionala Kollektivtrafikmyndigheten innebär ett nytt sätt att arbeta.
Tanken är att det ska ge en ännu bättre koordinering av kollektivtrafiken i Värmland, och att samordningen med övrig samhällsplanering ska öka.
Sedan den 1 januari 2012 är Region Värmland regional trafikmyndighet med ansvar för kollektivtrafiken i länet.
Ansvaret för tidtabellerna, löpande driftsfrågor och att upphandla och teckna avtal om kollektivtrafiken ligger fortfarande på Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, som tar beslut i de frågorna på delegation från Region Värmland.
Utgångsläget för den nya Kollektivtrafikmyndigheten är väldigt bra, även om det givetvis finns förbättringsområden. Resandet med kollektiva färdmedel i Värmland är på god väg mot en fördubbling jämfört med år 2007. Andelen nöjda kunder är bland de högsta i landet.
Den är också väl utbredd över länet och Karlstads lokaltrafik är välorganiserad.
Nu ska trafikförsörjningprogrammet ut på remiss för att få in synpunkter från framför allt kommunerna och Landstinget, och kollektivtrafikmyndigheten kommer lägga stor vikt vid samrådsprocessen runt förslaget.
– Vi är förstås ödmjuka och ser vilka förslag och synpunkter som kommer in från remissinstanserna, säger Mats Sandström, ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Kontaktpersoner:

Mats Sandström, ordförande kollektivtrafiknämnden (s),
tel 054-61 43 97, e-post: mats.sandstrom@liv.se11Peter Wretman, chef Kollektivtrafikmyndigheten,
tel 054-701 11 00, e-post: peter.wretman@regionvarmland.se
Tore Olsson, Enheten för kollektivtrafik
tel 070-637 04 27, e-post: tore.olsson@regionvarmland.se