Regionstyrelsen i korthet 121213 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 121213

[PRESSMEDDELANDE] Vid Region Värmlands styrelsemöte 13 december 2012 beviljades medel till tre projekt.

1,2 miljoner kronor till Affärskraft Värmland
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 1,2 miljoner kronor till Handelskammaren Värmland för projektet Affärskraft Värmland-uppväxling inför 2014.Idag tillhör 90 procent av alla värmländska företag gruppen solo- och mikroföretag, det vill säga företag med upp till nio anställda och en omsättning upp till 2 miljoner euro per år. Enligt SCB, Statiska centralbyrån, utgör företagsgruppen en stor tillväxtpotential för länet då de skapar många arbetstillfällen och har hög lönsamhet. Många av företagen anser att ökad kompetens är avgörande för deras fortsatta utveckling, men samtidigt vittnar de om att de har svårt att prioritera kompetensutveckling på grund av brist på tid och pengar. Handelskammaren Värmland bedriver projektet Affärskraft Värmland för att underlätta för företagen att kompetensutvecklas. Affärskraft Värmland- upåväxling inför 2014 är en fortsatt satsning på projektet och syftar till att öka affärsmannaskapet hos solo- och mikroföretag i hela Värmland.

600 000 kronor till projekt Kooperativ rådgivning 2013
Regionstyrelsen beviljade Värmlandskooperativen 600 000 kronor för projekt Kooperativ rådgivning 2013.Syftet är att vidareutveckla och tillhandahålla rådgivningsstöd i Värmlands 16 kommuner vid start av kooperativa företag.Målet är bland annat att få fler och starkare kooperativa företag i länet, vidga det kooperativa verksamhetsområdena och under 2013 särskilt fokusera på livsmedels- och musiksektorn samt landsbygdsutveckling.

Medel för att stärka utställning vid Värmlands museum
Regionstyrelsen beviljade 1,5 miljoner kronor till Värmlands museum i syfte att stärka förutsättningarna för utställningen 1001 inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilisation.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, tel 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, 1:e vice ordförande, tel 054-7011012