Pressinbjudan: Kompetenshöjning av vård- och stödinsatser | Region Värmland

Pressinbjudan: Kompetenshöjning av vård- och stödinsatser

[PRESSMEDDELANDE] Den 18 december examineras personal inom Landstinget i Värmland och de sexton värmländska kommunerna som vård- och stödsamordnare för personer med psykisk ohälsa. Genom utbildningen har personalen fått fler verktyg för att kunna stötta personerna att uppnå bättre livskvalitet.
Media hälsas välkommen att delta vid examineringen tisdagen den 18 december.
Dag och tid: Tisdag 18 december, kl. 14:00
Plats: Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad
Lokal: Eniac (bottenplan)
Medverkande: Catarina Segersten Larsson, regionråd, 054-701 10 12

Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.