Pressinbjudan: Satsning på äldre i Hagfors har gett resultat | Region Värmland

Pressinbjudan: Satsning på äldre i Hagfors har gett resultat

[PRESSMEDDELANDE] Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har satt upp mål för hur vården och omsorgen ska bli bättre för de mest sjuka äldre.

För det arbete som gjorts under året för att förbättra demensvården får vårdcentralerna i Värmland nu dela på sammanlagt 8,3 miljoner kronor.
Vårdcentralen i Hagfors registrerar i Svenska demensregistret och tilldelas därmed medel för att utveckla demensvården.
Media hälsas välkommen att delta vid pressträff onsdagen den 19 december.
Medverkande:
Catarina Segersten Larsson, regionråd, politiska styrgruppen Nya Perspektiv
Sten Fransson, kommunfullmäktiges ordförande, politiska styrgruppen Nya Perspektiv
Elisabeth Kihlström, landstingsråd, politiska styrgruppen Nya Perspektiv
Åsa Johansson, ordförande individ- och omsorgsutskottet Hagfors kommun
Annette Jansson, enhetschef Hagfors vårdcentral
Karin Fischer, demenssjuksköterska Hagfors kommun
Annika Hedberg, distriktsläkare Hagfors vårdcentral
Carina Jäger, distriktssköterska Hagfors vårdcentral

Tid: 19 december, kl. 10:00
Plats: Vårdcentralen Hagfors, Sjukhusvägen 22, Hagfors
Lokal: Vårdcentralens bibliotek, plan 2

Kontaktperson: Catarina Segersten Larsson, regionråd, politiska styrgruppen Nya perspektiv, 054-701 10 12

Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.