Pressmeddelande: Satsning på äldre i Hagfors har gett resultat | Region Värmland

Pressmeddelande: Satsning på äldre i Hagfors har gett resultat

[PRESSMEDDELANDE] Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har satt upp mål för hur vården och omsorgen ska bli bättre för de mest sjuka äldre.

För det arbete som gjorts under året för att förbättra demensvården får vårdcentralerna i Värmland nu dela på sammanlagt 8,3 miljoner kronor.
Vårdcentralen i Hagfors registrerar i Svenska demensregistret och tilldelas därmed medel för att utveckla demensvården.
Den nationella satsningen på äldre har särskilt förbättrat förutsättningarna inom demensvården. I dag finns omkring 150 000 med demenssjukdom i Sverige. Genom satsningen har till exempel fler personer fått diagnosen upptäckt tidigare.
Av landets 6 643 registreringar har länets 31 vårdcentraler gjort 1 105 registreringar under 2012. Därmed får vårdcentralerna i Värmland dela på 8,3 miljoner kronor som utbetalas i form av prestationsersättning från Svenska Demensregistret (SveDem).
— Fantastiskt bra resultat. Vi har all anledning att vara stolta över att medarbetarna visat så stort engagemang för att utveckla demensvården, säger Karin Malmkvist, divisionschef Allmän medicin.
SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att förbättra demensvården och livskvalitén för personer med demenssjukdom. Det som registreras är diagnoser, behandling med demensläkemedel, boende som är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom, detta för att förbättra kvaliteten inom demensvården för den enskilde.
Kontaktperson: Catarina Segersten Larsson, regionråd, politiska styrgruppen Nya Perspektiv, tel. 054-701 10 12

Läs mer i dokumentet från Socialstyrelsen

Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.