Förslag till nytt program för kollektivtrafikens utveckling | Region Värmland

Förslag till nytt program för kollektivtrafikens utveckling

[PRESSMEDDELANDE] Förslaget till hur Värmlands kollektivtrafik ska utvecklas fram till 2018 har varit på remiss. Region Värmlands kollektivtrafiknämnd lägger nu fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Den 8 mars ska programmet vara klart. Välkommen till en pressträff fredag den 15 februari där vi presenterar kollektivtrafiknämndens förslag efter remissrundan.

Dag och Tid: fredagen den 15/2 kl 10.00
Plats: Region Värmland, Lagergrens gata 2, lokal: Navigatören
Medverkande:
Mats Sandström, ordförande kollektivtrafiknämnden (s),
tel 054-61 43 97, e-post: mats.sandstrom@liv.se
Peter Wretman, Enheten för kollektivtrafik,
tel 054-701 11 00, e-post: peter.wretman@regionvarmland.se