Regionstyrelsen i korthet, 2013-02-21 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet, 2013-02-21

[PRESSMEDDELANDE] Vid Region Värmlands styrelsemöte 21 februari 2013 fördelades statdbidragen till regional kulturverksamhet, dessutom beviljades medel till fem projekt.

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2013
Enligt den nya kultursamverkansmodellen ska Region Värmland från och med 2013 fördela statsbidrag till regionala kulturverksamheter. Statsbidragets storlek beslutas av Statens kulturråd. I Värmland uppgår bidraget till 48 514 000 kronor. Regionstyrelsen godkände igår tjänstemannaförslaget om hur bidragen ska fördelas. Wermland Opera, Västanå teater och Värmlands museum prioriteras och får alla en ökning med 0,68 procent.
Totalt fördelas statsbidragen enligt följande:
Wermland Opera 34 969 tkr
Västanå Teater 3 188 tkr
Värmlands Museum 6 186 tkr
Länsbibliotek Värmland 1 441 tkr
Riksteatern Värmland 300 tkr
Dans i Värmland 200 tkr
Folkrörelsernas arkiv för Värmland 294 tkr
Föreningen Värmlandsarkiv 142 tkr
Film i Värmland 1 174 tkr
Slöjd i Värmland 620 tkr
Totalt: 48 514 tkr

Uppstart av Värmlands Export- och investeringsråd
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 1 miljon kronor till Region Värmland för projektet Uppstart av Värmlands Export- och investeringsråd för 2013. Projektet syftar till att bygga upp en verksamhet för att öka antalet större företagsetableringar i länet.
Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 2013
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 1,5 miljoner till Region Värmland för projekt Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 2013. Projektet syftar till att öka Region Värmlands medvetenhet och lärande av och kring effekter och resultat av satsade resurser.

Revidering av Länsplan för 2013
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 1 miljon kronor till Region Värmland för projekt Revidering av Länsplan för 2013. Regeringen har gett Region Värmland uppdraget att ta fram en plan för den regionala transportinfrastrukturen för 2014-2025, projektets syfte är att genomföra detta uppdrag.

Hockeyns grogrund och idrottsturism
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 800 000 kronor till Färjestad BK Hockeyalliansen Ek förening för projekt Hockeyns grogrund och idrottsturism – expansionsfas. Projektets syfte är att hålla samman och stärka den unika hockeykulturen i Värmland genom att forma framgångsrika samverkanskoncept som ökar hockeyns attraktivitet och lägger grunden för en idrottsrelaterad besöksnäring.

Etablering av The Interactive Institute Karlstad
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 750 000 kronor till The Interactive Institute Karlstad för projekt Etablering av The Interactive Institute Karlstad. Projektets syfte är att säkra och vidareutveckla samarbetet mellan The Interactive Institute, Karlstads universitet och det lokala näringslivet.