Film i Värmland rekryterar biografutvecklare från Sveriges elevkårer | Region Värmland

Film i Värmland rekryterar biografutvecklare från Sveriges elevkårer

[PRESSMEDDELANDE] Värmlands regionala filmresurscentrum, Film i Värmland, har anlitat Ninni Norlinder, tidigare generalsekreterare för SECO (Sveriges elevråds centralorganisation) som biografutvecklare under våren. Hon har stor erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete och har bland annat arbetat med ungas kultur i Värmland.

– Att arbeta med biografutveckling ska bli väldigt kul. Jag har under 10 års tid arbetat med olika konst- och kulturprojekt, bland annat som festivalarrangör och som projektledare. I det här nya uppdraget får jag en chans att använda mina erfarenheter för att lyfta fram biograferna på ett nytt sätt.
Ninni är ursprungligen från Karlstad men under de senaste åren hon arbetat nationellt med frågor kopplat till ungas organisering i skolan, bland annat i rollen som generalsekreterare för Sveriges elevkårer (SECO). Hon har också arbetat som processledare och föreläsare främst inom kultur- och demokratiutveckling.
– Ninni Norlinder har en gedigen erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser inom regional kulturutveckling och få saker att hända. Det kommer regionens biografer att få stor nytta av, säger Film i Värmlands verksamhetsledare Henrik Thorson.

För mer information, kontakta:
Ninni Norlinder, projektansvarig biografutveckling Film i Värmland, 076-109 96 46, ninni.norlinde@filmivarmland.se
Henrik Thorson, verksamhetsledare, Film i Värmland, 070-202 39 93, henrik.thorson@filmivarmland.se
Film i Värmland hjälper kommuner, biografer och skolor med kulturutveckling med skapande inom rörlig bild, filmvisning och biografutveckling. Film i Värmland samproducerar också regionala filmer av hög kvalitet och stöttar filmtalanger från regionen. Film i Värmland är en verksamhet inom Region Värmland och har ett statligt uppdrag genom kultursamverkansmodellen.