Kommuner erbjuds att testa elbil | Region Värmland

Kommuner erbjuds att testa elbil

[PRESSMEDDELANDE] Energikontor Värmland erbjuder Värmlands kommuner att under ett par veckor provköra en elbil i verksamheten, i ett samarbete med bilfirmor i Karlstad. Syftet är att ge kommunerna möjlighet att bekanta sig med tekniken och testa hur elbilar kan fungera i kommunens verksamhet.

Elbilar är fortfarande ovanligt i kommunerna, idag har fyra av Värmlands sexton kommuner enstaka elbilar i sin fordonspark.
– Den senaste tidens utveckling av elbilarna, tuffare miljöbilsregler och kommunernas uppsatta klimatmål gör elbilen till ett allmer intressant alternativ för en kommun, säger Dag Hallén, verksamhetsledare Energikontor Värmland.
Erbjudandet att prova en elbil är en del i ett svensk-norskt Interreg-projekt om elbilar, Green Drive. I projektet arbetar tre energikontor tillsammans för att öka kunskapen om elbilar i kommunal verksamhet, Energikontor Värmland, Gävle Dala Energikontor och Energiråd Innlandet.
Kommuner i Värmland, Gävleborg, Dalarna samt norska Hedmark och Oppland får möjligheter att låna en elbil några veckor under våren. Efter provperioden gör energikontoren en utvärdering med de förare som kört elbilen. Förarna får svara på om de stött på svårigheter, till exempel med att hitta laddplatser eller hur de upplevt att använda bilen i sin verksamhet. De samlade erfarenheterna från projektet ska vara en hjälp för kommunerna i kommande val av fordon.

Kontaktperson: Dag Hallén, verksamhetsledare Energikontor Värmland, tel. 054-701 10 95