Färre fallskador bland äldre | Region Värmland

Färre fallskador bland äldre

[PRESSINBJUDAN] Arbetet med att förebygga fallskador bland äldre har lett till nationellt intresse. Den 16 september får Värmland och Sunne besök av Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare på Socialdepartementet tillsammans med representanter Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen. De kommer att träffa medarbetare från Region Värmland, Landstinget i Värmland, Sunne kommun, Karlstads kommun och Karlstads universitet.

Pressträffen är förlagd till Sunne och boendet Salla där ett energiabsorberande golv som förhindrar skador vid fall finns inlagt. Här pågår också en studie som utvärderar golvets effekt.
Vid pressträffen medverkar:Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare på Socialdepartementet.Yvonne Lennemyr, strateg Nya Perspektiv Region VärmlandJohanna Gustavsson, adjunkt riskhantering, Karlstads universitet

Tid: Klockan 13:15
Plats: Gruppboendet Salla, Badhusgatan 13, Sunne

Kontaktperson/er:
Johanna Gustavsson, adjunkt Riskhantering, Karlstads universitet, tel. 054-700 25 22
Yvonne Lennemyr, strateg Region Värmland, tel. 054-701 10 43

Fakta om utvecklingsarbetet Nya perspektiv
Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.