Pressmeddelande: Färre fallskador bland äldre | Region Värmland

Pressmeddelande: Färre fallskador bland äldre

[PRESSMEDDELANDE] Idag besökte representanter från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och SKL Värmland och Sunne för att ta del av länets arbete med att förebygga fallskador bland äldre. På träffen presenterades också forskningsresultat från Karlstads universitet.

Arbetet med att förebygga fallskador bland äldre har lett till nationellt intresse. Den 16 september fick Värmland och Sunne besök av Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare på Socialdepartementet tillsammans med representanter från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). De fick möjlighet att träffa medarbetare från Region Värmland, Landstinget i Värmland, Sunne kommun, Karlstads kommun och Karlstads universitet.
— Det är roligt att vårt sätt att samarbeta i Värmland ger resultat och leder till nationellt intresse, säger Yvonne Lennemyr, strateg inom Nya perspektiv på Region Värmland.
Mötet var förlagt till Sunne och boendet Salla där ett energiabsorberande golv som förhindrar skador vid fall finns inlagt. Här pågår en studie som utvärderar golvets effekt. Resultat från studien visar bland annat att den mjukare mattan ger färre fallskador jämfört med vanliga golv.
I Värmland finns speciellt goda möjligheter till förebyggande arbete eftersom länet har en unik registrering av skador. Både Sunne kommun och Karlstads kommun ligger i framkant med skadeförebyggande satsningar riktade mot äldre med syfte att öka kvalitén i vården.
— Vi ser att Värmland kan bli en föregångare i det skadeförebyggande arbetet, säger Johanna Gustavsson, adjunkt i riskhantering på Karlstads universitet.

Kontaktperson/er:
Johanna Gustavsson, adjunkt riskhantering, Karlstads universitet, tel. 054-700 25 22
Yvonne Lennemyr, strateg Region Värmland, tel. 054-701 10 43

Fakta om utvecklingsarbetet Nya perspektiv
Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.