Kommunturné för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv | Region Värmland

Kommunturné för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

[PRESSMEDDELANDE] Nya Perspektiv utgör en unik samarbetsarena i Värmland och arbetssättet har uppmärksammats i många sammanhang utanför länet.

− Vi märker dock att kunskapen här hemma är ojämn. Därför besöker vi nu samtliga kommunfullmäktigen för att informera om vad det här arbetet innebär och hur det kommer värmlänningarna till godo, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd och ordförande i Nya Perspektivs styrgrupp.
Sedan 2007 har Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland tillsammans arbetat för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting i Värmland. De fyra områden som är prioriterade är: äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Tanken är att varje värmlänning ska få rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.

Välkommen till en pressträff där vi informerar om arbetet med Nya Perspektiv och den värmländska kommunturnén.

När? Måndagen den 23 september kl 13.15
Var? Lagergrens gata 2, Karlstad, lokal: Navigatören

Kontaktperson:
Yvonne Lennemyr, verksamhetsutvecklare, tel 054-701 1043

Politiska styrgruppen för Nya perspektiv består av:
Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel. 054-701 10 12
Elisabeth Kihlström, landstingsråd, tel.054-61 41 11
Sten Fransson, kommunfullmäktiges ordförande, Arvika tel. 070-320 39 62
Ulric Andersson, oppositionsråd, Landstinget i Värmland, tel. 054-61 41 26
Ingela Wretling, kommunfullmäktigeledamot, Karlstad, tel. 054-540 12 80