Pressinbjudan: Folkhögskolesatsning i Säffle | Region Värmland

Pressinbjudan: Folkhögskolesatsning i Säffle

[PRESSMEDDELANDE] 21 oktober startar Kyrkeruds folkhögskola Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) i Säffle. Satsningen sker som ett samarbete mellan skolan, Säffle kommun och Arbetsförmedlingen och kommer att ge 30 studieplatser och eventuellt nyanställningar.

Måndag 30 september finns representanter från de samverkande organisationerna på plats i lokalen Forskningen i Säffle för att berätta om satsningen och vad den innebär för orten.

– Vår ambition är att SMF-kurserna ska fortsätta under 2014, men också att vi ska kunna starta Allmän kurs under kommande år, säger Pär Blomquist, rektor på Kyrkeruds folkhögskola.

Medverkar på pressträffen gör: Regionråden Catarina Segersten Larsson och Tomas Riste, kommunalråd Daniel Bäckström, rektor Pär Blomquist och Leif Johansson, chef på Arbetsförmedlingen i Säffle.

Eftersom träffen är under lunch finns lunchsmörgås för er som kommer.

Tid:    Måndag 30 september, kl.12-13

Plats:    Forskningen, Forskningsvägen 1, Säffle.

 

Kontakt

Pär Blomquist, rektor

Telefon: 070-446 07 05

Malin Wikner, kommunikatör

Telefon: 054- 701 10 87

Fakta: Studiemotiverande folkhögskolekurser

Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) är ett arbetsmarknadsuppdrag till Sveriges folkhögskolor på initiativ av Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Kurserna pågår i tre månader med inslag av vanliga skolämnen, träning i studieteknik, studiebesök och aktiviteter som syftar till att ge deltagarna ökat självförtroende till att söka sig vidare.

Registrerade arbetssökande mellan 16-24 som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola samt arbetssökande inom jobb och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år kan hänvisas till kurserna via Arbetsförmedlingen.

Allmän kurs

Allmän kurs är en 1-3-årig utbildning för dem som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning som vill få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Allmän kurs på finns på gymnasienivå och grundskolenivå.