Studiemotiverande kurser till Säffle | Region Värmland

Studiemotiverande kurser till Säffle

[PRESSMEDDELANDE] Efter varslen i Säffle öppnas nu en ny möjlighet för arbetslösa unga i kommunen. På initiativ av Region Värmland och Kyrkeruds folkhögskola startas studiemotiverande folkhögskolekurser i samarbete med Arbetsförmedlingen och Säffle kommun. 

– Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng har velat erbjuda Säffleborna den här möjligheten länge och det här finns med i Region Värmlands uppdrag. Vi ska bidra till att öka motivationen för studier och höja utbildningsnivån i hela länet – och det är läge nu, det finns ett behov, säger Tomas Riste, regionråd.
Satsningen sker som ett samarbete mellan Kyrkeruds folkhögskola, Säffle kommun och Arbetsförmedlingen. Starten av Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) ger 30 studieplatser och eventuellt nyanställningar.
SMF är ett arbetsmarknadsuppdrag från Folkbildningsrådet genom Arbetsförmedlingen som arrangeras på flera folkhögskolor i Sverige sedan 2010. Det är en tre månader lång kurs som syftar till att ge deltagarna ökat självförtroende till att påbörja eller fortsätta en utbildning. I dag erbjuds kurserna på alla Region Värmlands folkhögskolor och de har varit en effektiv metod för att hjälpa deltagarna vidare.
– Säffle har en hög arbetslöshet och det är mycket positivt att folkhögskoleverksamheten etableras här. Det är en viktig arbetsmarknadsåtgärd som blir ett bra komplement till övrig utbildning och motiverar unga att studera vidare, säger Daniel Bäckström, kommunalråd, Säffle.
– Att samarbeta och hålla kursen i Säffle är ett sätt att nå en målgrupp som inte söker sig till Årjäng eller Arvika för studier. Genom samarbetet kan vi skapa bra utbildningsmöjligheter på plats och möta det behov som finns här, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.
Det är Arbetsförmedlingen som anvisar arbetssökande till kursen och den 21 oktober startar den första klassen i Säffle.
– I första steget är det för dem mellan 16-24 år, men vi ser gärna att satsningen nästa år kan utökas till att även gälla dem som fyllt 25. Förhoppningen är också att vi senare ska kunna starta Allmän kurs på plats i Säffle, för att möta dem som efter SMF vill läsa in sin behörighet, säger Pär Blomquist, rektor på Kyrkeruds folkhögskola.
Inför kursstarten har en kursansvarig anställts, men om satsningen fortsätter under 2014 och även Allmän kurs startas så kommer rekryteringsbehovet att öka.
Fakta om Studiemotiverande folkhögskolekurs och Allmän kurs bifogas.

Kontakt
Pär Blomquist, rektor Kyrkeruds folkhögskola
Telefon: 070-446 07 05
Leif Johansson, arbetsförmedlingschef Säffle
Telefon: 010- 486 51 32
Daniel Bäckström, kommunalråd Säffle
Telefon: 0533-681501