Gott betyg till projekt för arbete med ökad inflyttning | Region Värmland

Gott betyg till projekt för arbete med ökad inflyttning

[PRESSMEDDELANDE] Det långsiktiga arbetet med att öka antalet personer som flyttar till Värmland är nu igång på allvar. Det har varit det huvudsakliga målet för Region Värmlands projekt Attraktiva Värmland, och en färsk utvärdering visar på mycket positiva resultat.

Utvärderingen av Region Värmlands projekt Attraktiva Värmland ger ett mycket gott betyg för projektets arbete och resultat. Det är analysföretaget Attityd i Karlstad AB som har gjort djupintervjuer och enkäter med personer som på olika sätt haft kontakt med projektet – som inflyttare, företagare, tjänsteman eller politiker.
– Utvärderingen visar att den största vinsten är att arbetet med ökad inflyttning har samordnats mellan kommunerna, säger Madeleine Norum, projektledare för Attraktiva Värmland.
Hon berättar att ett annat medvetet mål har varit att utveckla mottagarservicen i länet, bland annat genom personlig rådgivning till alla som hör av sig med flyttfunderingar.
– Vi har bland annat byggt upp ett inflyttarnätverk med representanter från myndigheter, kommun och näringsliv. Vi har också arrangerat en rekryterings-after work i Stockholm där arbetsgivare fått möjlighet till direkt kontakt med arbetssökande. Projektet har även deltagit tillsammans med kommuner och näringsliv i emigrantmässor i Holland, säger Madeleine Norum.
De som svarat på undersökningen anser också att projektet på kort tid lyckats stärka varumärket Värmland. Varumärket är en viktig del i arbetet med Värmlands utveckling eftersom det gynnar samhörighet, samarbete och kan attrahera nya invånare och nya företag, något som behövs för att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter.
Projektet Attraktiva Värmland har arbetat om och vidareutvecklat webbplatsen varmland.se och ökat antalet unika besök markant. Projektet har också skapat en Facebook-sida som på bara två år fått 25 600 gillare och gett ut tre nummer av magasinet Livsstil Värmland som delats ut till besökare i Värmland för att öka deras intresse för länet. Magasinet har de två senaste åren nominerats till Svenska Publishingpriset i klassen infomagasin.
Projektet har också varit med och tagit fram ett nytt datasystem för all besöksnäring i Värmland.
Attraktiva Värmland har även tagit fram en webbaserad kurs som är tänkt att inspirera i värdskap och Värmlandskunskap. Den vänder sig till alla som kommer i kontakt med besökare, potentiella inflyttare och etablerare. Över 200 personer har gått kursen vilket överträffar målet.
Den första delen av projektet Attraktiva Värmland har nu avslutats och arbetet går in i nästa fas. Projektet har beviljats en förlängning till och med december 2014.

Fakta
Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-projekt med Region Värmland som huvudman och regionens samtliga kommuner som medfinansiärer. Målet är att locka fler människor i yrkesverksam ålder till Värmland. Detta skall uppnås genom riktade marknadsföringsinsatser mot prioriterade målgrupper på temat Besöka-Bo-Etablera.

Kontakt
(Efter kl. 12, 9/10)
Madeleine Norum
Projektledare
Projekt Attraktiva Värmland
madeleine.norum@regionvarmland.se
054 -701 11 20
Stefan Westling
Kommunikatör
Projekt Attraktiva Värmland
stefan.westling@regionvarmland.se
054-701 11 22