Inbjudan till pressträff:Enklare e-fakturering ska underlätta upphandling | Region Värmland

Inbjudan till pressträff:Enklare e-fakturering ska underlätta upphandling

[PRESSMEDDELANDE] I rollen som rapportör för Regionkommittén arbetar regionrådet Catarina Segersten Larsson för att föra fram synpunkter på EU-kommissionens förslag utifrån den lokala och regionala nivån inom EU. Hon har tidigare har haft flera rapportörskap som handlar om upphandlingsfrågor. Ytterligare ett led i arbetet med att förenkla upphandlingsprocessen handlar om enklare e-fakturahantering.

Välkommen till en pressträff där Catarina Segersten Larsson tillsammans med sin expert Kerstin Wiss Homdahl, jurist på SKL, berättar om de synpunkter som finns på EU-kommissionens förslag för enklare e-fakturahantering.
När: Fredagen den 18 oktober kl.10.00
Var: Lagergrens gata 2, Karlstad. Lokal Navigatören
För mer information, vänligen kontakta:
Catarina Segersten Larsson, tel 054-7011012

Fakta/ Regionkommitténs rapportörskap
Catarina Segersten Larsson är ledamot i EU:s Regionkommitté, som är det enda formella EU-organet där den lokala och regionala nivån har möjlighet att påverka europeisk lagstiftning. Den fungerar som ett slag remissinstans för EU-kommissionen. Hon har haft flera rapportörskap gällande upphandling vilket innebär en stor möjlighet att vara med och påverka EU:s lagstiftning i dessa frågor. Förutom Catarina Segersten Larsson sitter ytterligare tolv svenskar i Regionkommittén.