Kvalitetssatsning inom familjehemsvård | Region Värmland

Kvalitetssatsning inom familjehemsvård

[PRESSMEDDELANDE] Efter flera larmrapporter om missförhållanden inom familjehemsvården, bland annat i den så kallade vanvårdsutredningen, pågår en nationell satsning för att höja kvalitén inom familjehemsvården. Regionala utvecklingsledare samordnar arbetet som sker runt om i hela landet.

I Värmland fokuseras arbetet på utbildning för familjehem, kompetenssatsning för personal och förbättrat samarbete mellan socialtjänst, skola och hälsovård.
Det finns idag cirka 340 familjehem i Värmland, men behovet av fler hem är ständigt aktuellt. Och från och med den 1 januari i år ska alla Sveriges kommuner enligt Socialtjänstlagen erbjuda jour- och familjehem en grundutbildning.
Under hösten kommer 36 personer att utbildas under sammanlagt fyra tillfällen. Utbildningen riktar sig främst till familjer inför uppdraget att ta emot ett barn eller ungdom.
– Utbildningen syftar till att förbereda familjehemmet inför den viktiga uppgift som det innebär att ta emot ett barn som inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar, säger utvecklingsledare Karin Thyselius.
Utbildningen är utarbetad av Socialstyrelsen och innehåller bland annat kunskap om familjehemsvård, om uppdraget, familjehemsplacerade barns behov och möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas.
Region Värmland samordnar ett nätverk av socialsekreterare som jobbar med familjehemsvård i kommunerna. Det är socialsekreterarna som i sin tur samordnar och håller uppsamlande utbildningar i Arvika, Sunne och Karlstad.

Kontakt:
Yvonne Lennemyr, strateg inom satsningen Nya Perspektiv, 054-701 10 43
Karin Thyselius, utvecklingsledare Region Värmland, 076-109 89 55
Birgitta Svensson, utvecklingsledare Region Värmland, 054-701 11 35