Kvinnliga värmländska filmare utvecklar sitt skapande och företagande | Region Värmland

Kvinnliga värmländska filmare utvecklar sitt skapande och företagande

[PRESSMEDDELANDE] Sex värmländska filmare får gå en masterclass med Sofia Norlin, den första mottagaren av Stockholms filmfestivals långfilmsstipendium för kvinnliga regissörer. Sofia Norlin medverkar även på en frågestund i samband med visningen av hennes debutfilm Ömheten på Arenan i Karlstad.

Torsdag 16 januari kommer Sofia Norlin till Arenan i Karlstad för att visa sin film ”Ömheten”. Besöket är ett samarbete mellan biografen Arenan och Region Värmland. Filmvisningen börjar kl 19 och efter filmen hålls en frågestund med Sofia Norlin.
Arrangemanget är det första i en serie om tre. Näst på tur är Lisa Langseth med filmen ”Hotell” (14 februari) och Anna Odell med ”Återträffen” (8 mars, ingår i firandet av Internationella kvinnodagen).
Fredag 17 januari ger Sofia Norlin en masterclass för deltagarna i ett nystartat projekt för kvinnor i den värmländska filmbranschen. Filmarna kommer via mentorer få hjälp att utveckla både sitt filmskapande och företagande.
Filmarna som deltar i projektet heter Jenny Jansdotter, Evelyn Frankel, Marita Lobler, Shekar Amin, Sara Svärdsén och Gro Pedersen Westgård. Närmast väntar ett besök på Göteborgs Filmfestival där gruppen förutom att se på film kommer att delta i seminarier och nätverksträffar.
Projektet genomförs med stöd av Tillväxtverket och är ett led i att främja kvinnors företagande inom kulturella och kreativa näringar.

För mer information kontakta:
Carina Ekman
Filmkonsulent
E-post: carina.ekman@regionvarmland.se
Telefon: 054-701 10 83