Kil har beviljats pengar för satsning på film | Region Värmland

Kil har beviljats pengar för satsning på film

[NYHET] Kil har fått 115 000 kr, 2014 sin satsning på Film i fokus, del 2 med inriktning på skolområde Dalliden och Stenåsen. 

Projektet har som syfte att ge pedagogerna kompetensutveckling i animation och digitalt berättande. Vidare är syftet att ge eleverna fördjupade kunskaper om film och rörliga bilder, och eget filmskapande.

Projektet innebär att intresserade elever och pedagoger möter professionella filmpedagoger i den egna verksamheten. Förskolor/skolor har utrustats med modern teknisk utrustning. Pedagogerna har tillägnat sig kompetens att använda animation och digitala berättelser som verktyg i undervisningen.

Kontakt

Helene Persson, helene.persson@kil.se (öppnas i nytt fönster), 0554- 19324