Ett skönt Värmland i bilder | Region Värmland

Ett skönt Värmland i bilder

[PRESSMEDDELANDE] Smarta mobiltelefoner och bilddelninglösningar på webben har gjort att den fotografiska bilden har fått en renässans. Fotografiet har blivit en naturlig och viktig del av kommunikationen i sociala sammanhang och nätverk. Region Värmland lanserar nu webbsidan www.skönavärmland.se där innehållet helt och hållet är baserat på användargenererat material från fotodelningsapplikationen Instagram.

Tanken med www.skönavärmland.se är att samla och sprida ögonblicksbilder av Värmland idag. Bilder hämtade från instagram och taggade med #skönavärmland regnar ner över skärmens yta. Storleken på bilderna varierar beroende på hur många gilla-markeringar de har på instagram. Ju fler som gillar desto större bild. En musikspelare är inbyggd i sidan och innehåller musik skapad av artister med koppling till Värmland.
– Den stora charmen med den här lösningen är att den bidrar till att ge en ärlig och osminkad skildring av livet i vårt landskap. Vi vill förmedla öppenhet och genuinitet och visa på en kreativ och attraktiv plats att leva och bo på, säger Stefan Westling, kommunikatör på Region Värmland.
I samband med Rally Sweden exponeras www.skönavärmland.se i en mediabox på Karlstad CCC. En passande plats då Karlstad CCC fungerar som huvudkontor för rallyt och många människor kommer att vistas där.
– Det här är en av alla de aktiviteter som Region Värmland gör för att stärka bilden av Värmland. Den kompletterar på ett spännande sätt andra digitala kommunikationsinsatser kopplat till varumärket Värmland såsom www.varmland.se och www.facebook.com/varmland, säger Madeleine Norum på Region Värmland.

Kontakt
Madeleine Norum
Processledare
REGION VÄRMLAND
madeleine.norum@regionvarmland.se
054 -701 11 20

Stefan Westling
Kommunikatör
REGION VÄRMLAND
stefan.westling@regionvarmland.se
054- 701 11 22