Jordbruksverket ansvarar för flerfondslösning för lokalt ledd utveckling | Region Värmland

Jordbruksverket ansvarar för flerfondslösning för lokalt ledd utveckling

[NYHET] Jordbruksverket har fått i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling från de fyra EU-fonderna Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Flerfondslösningen blir en efterträdare till förra programperiodens Leaderprogram.

I kommande programperiod öppnas möjligheten att ge stöd till lokalt ledd utveckling även från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det finns också möjlighet att ge stöd från samtliga berörda fonder till en och samma lokala strategi, en så kallad flerfondsfinansiering.

Regeringen har valt att använda sig av båda dessa möjligheter. Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för stöd till lokalt ledd utveckling från alla fyra fonder.