Jenny Strömstedt gästar genial genuskonferens | Region Värmland

Jenny Strömstedt gästar genial genuskonferens

[NYHET] För tredje gången arrangerar Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland, Gen(i)us – en jämställdhetskonferens med syfte att synliggöra vikten av jämställdhet för att öka Värmlands attraktivitet och underlätta länets framtida kompetensförsörjning.

Årets konferens, Gen(i)us 3.0, kommer bland annat ta upp frågor som vilka normer kring kön som styr vår syn på tillväxt och hur vi kan använda kunskaper om jämställdhet och mångfald för att nå och inkludera nya kundgrupper.

Region Värmlands projekt, Resurscentrum för jämställd tillväxt (RRC), har som syfte att öka kunskapen om jämställd regional tillväxt och att tillämpa denna kunskap i utvecklingsprocesser och projekt. Gen(i)us är en del av RRC-projektet och anordnas tillsammans med Länsstyrelsen Värmland som verkar för att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i länet.

Jämställdhet i mediebranschen

Gen(i)us 3.0 gästas bland annat av författaren och programledaren Jenny Strömstedt som delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring jämställdhet i arbetslivet och i synnerhet mediebranschen. Jenny har tidigare, tillsammans med Kristina Thulin, skrivit flera böcker på temat jämställdhet.

Fler kvinnor på ledande positioner

Dagen gästas också av Amanda Lundeteg, från stiftelsen AllBright, som föreläser under rubriken ”Fler kvinnor på ledande positioner – en affärsstrategisk fråga!” AllBright verkar för diversifierade styrelser och i förlängningen ett mer meritokratiskt näringsliv. Amandas budskap är tydligt: ökad jämställdhet ger större lönsamhet, vilket Amanda vill att svenskt näringsliv tar fasta på.

Dagen arrangeras 13 maj och gästas av åtta olika föreläsare.

Kontaktpersoner

Marianne Nilsson, projektledare för Resurscentrum för jämställd tillväxt och Gen(i)us 3.0
Telefon: 054 – 701 10 54
E-postmarianne.nilsson@regionvarmland.se

Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland
Telefon: 010 – 224 73 31
E-postkatarina.jakobsson@lansstyrelsen.se

Tid, plats och anmälan

Gen(i)us 3.0 arrangeras 13 maj i Hörsalen på Värmlands Museum. Anmäl dig till dagen senast 5 maj 2014.

Programblad

Ladda ned programblad: Gen(i)us 3.0 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)

Media hälsas välkomna att delta under konferensen.