22 förstudier delar på 3 miljoner | Region Värmland

22 förstudier delar på 3 miljoner

[NYHET] Hösten 2013 utlyste Region Värmland tre miljoner kronor till förstudier inför den nya strukturfondsperioden 2014-2020. Förstudierna ger projektaktörer i länet möjlighet att samla in kunskap och bygga partnerskap som ska ge underlag till genomarbetade och nyskapande projekt. 

Strukturfondsprogrammen är EU:s verktyg för att uppnå sammanhållningspolitikens mål om minskade regionala skillnader och olikheter. Programmen organiseras i sjuårsperioder, och 2014 startar nästa programperiod. Det innebär nya möjligheter att finansiera värmländska projekt med EU-medel.

I Värmland har programmen använts framgångsrikt för att stärka företagande och forskning, få fler i arbete samt samarbeta över den svensk-norska gränsen. Den nya programperioden fokuserar på insatser kopplade till omställningen till en koldioxidsnål ekonomi, social inkludering och gränsregionalt mervärde.

Totalt 22 förstudier har beviljats genom Region Värmlands utlysning. Förstudierna beviljades maximalt 150 000 kronor vardera. Alla förstudier har samma mål, att ta fram en ansökan som riktar sig mot Regionalfondsprogrammet, Socialfondsprogrammet eller Interreg Sverige-Norge.

Vill du veta, kontakta projekten som sökt förstudiemedel eller någon av oss på beredningen.

Läs mer om förstudiemedel 2014-2020

Kontakta beredningen