Värmländska möjligheter i norsk offshore-industri | Region Värmland

Värmländska möjligheter i norsk offshore-industri

[PRESSMEDDELANDE] Nu presenteras en ny analys för att visa värmländska företag vilka outnyttjade möjligheter som finns i den norska industrin till havs, den så kallade offshore-industrin.

Analysen har beställts av Region Värmland och Karlstads Kommun för att hjälpa värmländska företag att bättre ta till vara på de möjligheter som närheten till Norge innebär. Norge är ju en stor och viktig närmarknad för våra värmländska företag, och offshore-industrin är den stora motorn. Framtidsutsikterna där av stor betydelse för alla som vill göra affärer i Norge.
Den 14 mars kommer det oberoende kunskapsföretaget Rystad Energy AS (http://www.rystadenergy.com/) till Karlstad för att presentera analysen, som gjorts av hela den europeiska subsea-marknaden. Subsea innebär att produktionen placeras direkt på havsbotten.
Informationsträffen är öppen för alla värmländska företag och organisationer samt för media.

Tid: 14/3 kl 8.45-12.99
Plats: Karlstad CCC, lokal Erik Gustav Geijer
Program: Kl 08.45-9.45 Presentation av rapporten
Kl 9.45-10 Paus
10-12 Detaljerad genomgång och tid för frågor

Kontaktperson: Staffan Barrefors, affärsutvecklare Business Värmland, staffan@silverryggenkonsult.se, tel 0722-11 22 54