Filmintresserade ungdomar erbjuds unik sommarpraktik | Region Värmland

Filmintresserade ungdomar erbjuds unik sommarpraktik

[PRESSMEDDELANDE] Sommarpraktik med inriktning på filmskapande har arrangerats av Region Värmland sedan slutet av 90-talet och flera framgångsrika filmare har börjat sin bana där. I år är praktiken förlagd till Karlstad och arrangeras med ekonomiskt stöd från kommunen. 

– Att erbjuda den här praktiken är en viktig del av vår verksamhet på Region Värmland. Här ges filmintresserade ungdomar en unik möjlighet att utveckla sitt intresse med hjälp av professionella handledare. Vårt uppdrag är att på olika sätt främja kreativitet och skaparkraft inte minst bland gruppen barn och unga, säger Stefan Westling, kulturkonsulent på Region Värmland och ansvarig för sommarpraktiken med inriktning på film.
Under praktiken får ungdomarna insyn i hur dokumentärt arbete inom film kan fungera samt övergripande kunskap om hur filmbranschen är sammansatt. Utifrån deltagarnas intresse och handledarnas bedömning kommer man sedan att arbeta med ett eget dokumentärt filmande där årets tema är politik.
– Vår förhoppning är att årets tema ska ge en ökad kunskap om samhällsfrågor och ett ökat intresse för politik och demokrati, säger Stefan Westling.
Praktiken pågår under perioden 23 juni-18 juli. Ungdomar i årskurs 1-2 på gymnasiet har möjlighet att ansöka. Intervjuer kommer att hållas med ett tjugotal där slutligen 12 ungdomar kommer att väljas ut.
– Tidigare års utvärderingar visar att deltagarna upplever praktikperioden som mycket inspirerande. Under uppföljningsträffar har vi sett att flera av ungdomarna fortsatt att utveckla sitt filmande. Det är ett resultat som vi känner till sen förut, många av de filmare vi har i regionen har börjat sin karriär med vår sommarpraktik, säger Nina Höjdefors, chef för Kulturcentrum på Region Värmland.
Professionella handledare
Två handledare är anlitade som stöd för ungdomarna. Bägge har en koppling till länet och tanken med detta är att inbjuda till fortsatt samverkan mellan praktikanter och handledare även efter praktikperioden.
Sara Svärdsén är filmfotograf, uppvuxen i Sunne och utbildad på Akademin Valand Film vid Göteborgs Universitet. Hon har fotat kortfilmerna ”Banga inte” och ”One night” som visats på stora festivaler världen över, bland annat i Berlin och San Fransisco.
Marcus Carlsson är regissör och examinerad från Filmhögskolan i Göteborg. Han har arbetat med skådespelare under många år inom film och även teater. Marcus film ”Arton” vann förstapriset i tungviktsklassen under Novemberfestivalen 2008 och långfilmsdebuterar med filmen ”Din barndom skulle aldrig dö” med Adam Lundgren. Filmen vann Kulturnyheternas Guldbagge 2013. Marcus har också gjort flera mindre dokumentärfilmer.

Kontakt
Stefan Westling
Kulturkonsulent
Region Värmland
stefan.westling@regionvarmland.se
054 -701 11 22