Värmland kraftsamlar för konkurrenskraftiga EU-projekt inom energi, klimat och miljö | Region Värmland

Värmland kraftsamlar för konkurrenskraftiga EU-projekt inom energi, klimat och miljö

[NYHET] EU vill öronmärka medel inom nästa programperiod till projekt inom energi, klimat och miljö. Region Värmland arrangerar workshoppar på fyra orter under våren. 

– Nu bjuder vi in kommunerna, landstinget, myndigheter och företag till workshoppar i syfte att tillsammans skapa konkurrenskraftiga projekt, säger Dag Hallén, verksamhetschef för Region Värmlands energikontor.

Från och med i år går EU in i en ny budgetperiod. Det innebär bland annat nya medel i de så kallade strukturfonderna som utgör en del av EU:s regionalpolitik. Nytt för perioden är att mer medel har avsatts för satsningar inom energi, klimat och miljö. Det innebär att det finns närmare 300 miljoner kronor som Värmland kan ta del av i konkurrens med Dalarna och Gävleborg.
– Det är en unik chans för både offentliga och privata aktörer i Värmland inom energi, klimat och miljö att ta del av EU-medel, fortsätter Dag Hallén. Vi vill att så många bra projektidéer som möjligt förverkligas.

Den kommande programperioden sträcker sig från 2014 till 2020. 
– Vi har gjort beräkningar som visar att det totala EU-stödet för projekt med fokus på energi, klimat och miljö till oss här i Norra Mellansverige verkar bli ungefär fyra gånger så stort jämfört förra programperioden, säger Dag Hallén. Det är en rejäl satsning som dessutom går helt i linje med Värmlandsstrategin.

Det krävs nära samarbeten

Värmlandsstrategin sägs bland annat att det är ett gemensamt uppdrag för alla olika verksamma aktörer att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan. För att lyckas med omställningen krävs ett nära samarbete mellan det offentliga och näringslivet.

Region Värmland vill verka för att länet nu mobiliserar gemensamma krafter för att skapa konkurrenskraftiga projekt. Det viktiga just nu är att medarbetare hos kommunerna, landstinget, myndigheter, företag och föreningar som arbetar med miljö, klimat, energi, avfall, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad och planering träffas. 
– För att få en bra start på processen bjuder vi in till workshoppar, berättar Dag Hallén. Det blir fyra halvdagar på fyra olika orter, det är bara att välja den dag och plats som passar bäst. Vi ser fram emot att träffa engagerade deltagare som aktivt vill jobba för att Värmland ska få del av de EU-medel som går att söka.

De datum och orter som gäller är:

Arvika 22 april
Filipstad 23 april
Sunne 6 maj
Karlstad 7 maj

För att få veta mer, ta kontakt med:

Dag Hallén
Verksamhetschef Energikontor Värmland, Region Värmland
Telefon: 054- -701 10 95
E-postdag.hallen@regionvarmland.se