Folkhögskolans dag 2014 – deltagarna berättar | Region Värmland

Folkhögskolans dag 2014 – deltagarna berättar

[PRESSMEDDELANDE] Att folkhögskolan påverkar sina deltagare på olika sätt blir belyst i morgon lördagen 29 mars när Folkhögskolans dag firas över hela Sverige. I Värmland ligger fokus på deltagarnas historier.

Syftet med dagen är att försöka visa för ung som gammal vilka vägar folkhögskolan kan leda till. Tidigare deltagare berättar om vad som varit viktigt för dem för att nå behörighet och kunna söka in på universitetet, andra om hur studierna gett dem kunskaper för ett yrke eller hjälpt dem utveckla sitt stora intresse. De som berättar arbetar i dag som bland annat kommunchefer, författare och musiker, några går högre studier.
– Folkhögskolan gav tid och möjlighet att testa. Jag fick viktiga kontakter. Det blev en bra brygga till arbetslivet för mig. Och jag fick känna att jag nog faktiskt kunde det där med film och jobba med det, säger Lina Nyåker i sin intervju.
Hon är i dag verksam som kommunikatör i Kil och tidigare deltagare på Molkoms folkhögskola.
– När jag tänker tillbaka på min tid på Geijerskolan så blommar alltid massa fina minnen upp, alla fantastiska speltillfällen, alla grymma musiker, både lärare och elever som jag träffade och inte minst min egen utveckling, säger Caroline Wennergrund som gick Nordiska Rockmusiklinjen, med sång som huvudinstrument åren 2011-2013.

Olika aktiviteter i landet
På några orter i Sverige arrangeras guidade turer på skolor, utställningar och föreställningar för att visa upp folkhögskolan som utbildningsform.
– Vi har egentligen öppet hus jämt på våra skolor, oftast är det bara för dem som vill att boka en tid. Så i år kändes det kul att låta deltagarna höras istället, säger Pär Blomquist, rektor på Ingesunds och Kyrkeruds folkhögskolor.
Alla Värmlands folkhögskolor deltar i historiespridandet. De tidigare deltagarnas berättelser kommer att spridas i skolornas sociala medier och så kommer de som vill av de nuvarande deltagare att berätta om sin bild i sina kanaler.

Fakta
I Värmland har vi sex stycken folkhögskolor utspridda över stora delar av länet. Region Värmland är huvudman för fem av dem, (Ingesund, Klarälvdalen, Kristinehamn, Kyrkerud och Molkom) och Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter är huvudman för Geijerskolan. Totalt har skolorna cirka 950 deltagarplatser. I Sverige finns totalt 150 folkhögskolor.
Alla skolor erbjuder Allmän kurs, en behörighetsgivande kurs med olika inriktningar, och de flesta har också profilkurser som kan leda till utvecklade intressen, arbete eller högre studier.
För mer information
www.folkhogskola.nu
www.ingesund.se
www.klaralvdalen.se
www.kyrkerud.se
www.molkom.nu
www.kristinehamn.fhsk.se
www.geijerskolan.se

Kontakt
Om ni vill veta mer om någon av skolorna eller vill få kontakt med en deltagare.
Malin Wikner, kommunikatör för Region Värmlands fem folkhögskolor
Telefon: 054- 701 10 87
Lena Jonasson, Geijerskolan
Telefon: 073-631 39 26