Förslag till regionalfondsprogram och socialfondsprogram | Region Värmland

Förslag till regionalfondsprogram och socialfondsprogram

[NYHET] Under perioden 2014-2020 kommer hela Sverige att omfattas av strukturfondsprogram inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Totalt omfattar programmen 29 miljarder kronor, varav cirka 16 miljarder kronor från regionalfonden (ERUF) och cirka 13 miljarder kronor från socialfonden (ESF).

Regeringen har beslutat om förslag till program utifrån nationella och regionala prioriteringar, programmen ska nu även godkännas av EU-kommissionen.

Om regionalfonds- och socialfondsprogram på regeringens webbplats