En väg till arkivmaterial i undervisningen

[NYHET] Skolverkets blogg Kolla källan har lyft fram Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum som ett gott exempel på arbetsmaterial för skolor i hela Sverige.

Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum – en resa i historien innehåller ett rikt lokalhistoriskt material. Webbplatsen vänder sig i första hand till lärare vid grundskolor och gymnasieskolor i Värmland. På tidsresan.se kan lärare hämta historiska dokument för att använda i undervisningen.

Värmlandsarkiv har skapat tolv olika teman och gett förslag till lektionsupplägg. Utöver en introduktion till källkritik och en introduktion till släktforskning handlar materialet bland annat om:

  • Antika kartor
  • Karlstad genom tiderna
  • Världskrigens tid

I en grundlig genomgång på Skolverkets blogg Kolla källan poängteras det att materialet har en tydlig koppling till kursplanen för historia och att materialet ”ger spännande och jordnära inblickar i livet från förr”.

Läs mer om I tid och rum på tidsresan.se 

Läs hela bloggtexten på kollakallan.blogg.skolverket.se

Läs mer om Värmlandsarkiv