Inspirationsdag Allt det goda 2014 | Region Värmland

Inspirationsdag Allt det goda 2014

[NYHET] Torsdagen den 10 april gick Inspirationsdagen Allt det goda- en inspirationsdag med fokus på äldres hälsa av stapeln för fjärde året i följd. Inspirationsdagen anordnas av utvecklingsledarna inom Vård-, omsorg, e-och folkhälsa, satsningen Bättre liv för sjuka äldre, tillsammans med medverkande från Landstinget och kommunerna i Värmland. 2014 års inspirationsdag lockade över 300 personer från vård- och omsorgsverksamheter i Värmland. 

Inspirationsdagen är en dag utan gränser, där personal från vård- och omsorgsverksamheter i länets kommuner och landstinget i Värmland möts för att skapa ett bättre liv för de sjuka äldre.

Syftet är att deltagarna ska kunna njuta av att de har gjort ett bra jobb och inspireras till ännu ett år där just deras insatser är viktiga i satsningen på att skapa ett bättre liv för den äldre värmlänningen.

Dagen leddes av Yvonne Lennemyr som moderator och i inledningen välkomnades deltagarna av Sten Fransson och Elisabeth Kihlström, båda i styrgruppen för Nya Perspektiv.  Utvecklingsledarna påminde om att det var en dag där alla ska bjuda på sig själva, vartefter utvecklingsledare Veronica stämde upp i en underbar sång på vackraste dalmål.

Deltagarna fick under förmiddagen möjlighet att lyssna till verksamheter i Värmland som i 12 seminarier delade med sig av sina erfarenheter av förbättringsarbete i vården och omsorgen om den äldre värmlänningen.

Under eftermiddagen samlades deltagarna till gemensam föreläsning med Michael Södermalm, en av Sveriges mest anlitade inspiratörer, föreläsare och motivationstalare. Michael inledde med en hälsning från sin 102-åriga mamma, som ville berätta att hon har blivit kär, i Torsten som flyttat in på äldreboendet där hon bor.

Michael fortsatte med att blanda nyttiga verktyg med egna erfarenheter och lärdomar. En inspiratör och energikick som guidade deltagarna på vägen att bli mer positiva, glada och framgångsrika.

En härlig dag som illustrerade allt det goda som görs i Värmland, och som förhoppningsvis har inspirerat vård- och omsorgspersonal att fortsätta satsningen för en trygg och frisk ålderdom för värmlänningens bästa.