Snacka om kraftsamling! | Region Värmland

Snacka om kraftsamling!

[NYHET] Nu har Värmland tagit första steget inför EUs nästa programperiod 2014 – 2020 och drygt 160 mycket engagerade värmlänningar har mötts upp under fyra halvdagar i Sunne, Filipstad, Arvika och Karlstad. De har jobbat fram idéer och uppslag till kommande EU-ansökningar, fått god information om vilka möjligheter som EU:s finansieringsinstrument medger och sett vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Värmland inom energi, klimat och miljö. Och samtidigt har de haft en möjlighet att träffa nya samarbetspartners och knyta nya kontakter. 

Dag Hallén, verksamhetsledare på Energikontoret har lett dessa fyra möten och tycker att det är fantastiskt kul att se att det är så många som är intresserade av energifrågor.

– Nu har vi samlat så mycket kraft att vi kan förflytta berg!

Konkreta mål med inriktning mot energi, klimat och miljö

Både EUs tematiska mål och Värmlandsstrategin har flera mål med konkret inriktning mot energi, klimat och miljö. I Värmlandsstrategin står bland annat att läsa att utsläppen av växthusgaser ska minskas mer i Värmland än i övriga riket som helhet, energieffektiviseringen i Värmland ska vara högre än för riket och förnybar energi som produceras i regionen ska öka. I kommande ansökningsperiod har EU öronmärkt fyra gånger så mycket pengar till projekt riktade mot energi-, miljö- och klimat jämfört med förra programperioden, så budskapet är mycket tydligt, både på internationell och regional nivå.

Omvärldsanalys som inspiration

För att inspirera deltagarna under de fyra halvdagarna, inledde Lovisa Mellgren och Tula Ekengren från Ekoplan med en omvärldsanalys kring vad som händer inom energi-, miljö- och klimat-området.

Över hela världen ökar förnybar energi något enormt. I Tyskland vill man inte längre vara beroende av sin kärnkraft och I USA har man börjat utvinna skiffergas för att nämna två exempel. Vindkraften är det område som ökat mest inom förnybar energi i hela världen, bland annat i Tyskland och Holland. Och Sverige har en stor andel förnybar energi tack vare vattenkraften, men även solenergin har ökat enormt de senaste åren.

Men det finns ett ”men” också. Per capita ligger Sverige bland de länder som förbrukar mest energi och i Värmland ligger vi bland de högsta i Sverige, vilket har sin förklaring i att vi har mycket tung industri i vårt område. Här finns mycket att göra, framför allt inom området transporter, men även inom boendet och industrin.

Brain storming på agendan

Många goda idéer har kommit fram under de fyra halvdagarna för Energikontoret att jobba vidare på. Att ta tillvara på våra outnyttjade biobränslen, bygga ut solcellsparker, hitta lösningar där norrmännen kan ladda sina elbilar samtidigt som de ”shoppar loss” i någon av våra värmländska städer och jobba vidare för att förbättra transporterna på våra vattenvägar är några exempel. Vi behöver en ”eldsjälsfond” med människor som kan och vill driva EU-projekt. Och vi behöver hjälp att sänka den mentala tröskel kring hur besvärlig administrationen är kring ett EU-projekt, vilket säkert skrämmer bort många.

– Man har ju hört hur besvärlig administrationen är, så det finns säkert en hög mental tröskel som måste sänkas, säger Fredrik Holm, en av besökarna på mötet i Karlstad. Att bygga upp någon form av infrastruktur kring rådgivning och stöd kring dessa frågor efterlyses.

Nu har första målet nåtts genom att med denna kraftsamling få möta drygt 160 värmlänningar, informera, ge inspiration och skapa idéer. Nu är det dags att samla all dokumentation från de fyra halvdagarna och analysera detta så fort som möjligt, för nu är det dags att dra igång steg två!

Presentationer

EU-kunskap kraftsamling (öppnas i nytt fönster) (pdf, 3 MB) 
Fyra inspirationsprojekt (öppnas i nytt fönster) (pdf, 3 MB) 
Inledning kraftsamling energi, klimat och miljö (öppnas i nytt fönster) (pdf, 5 MB) 
Omvärldsanalys Energi, klimat och miljö för Värmland (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2 MB)  

Text: Maria Fallström