Värmlänningarnas hälsa i fokus | Region Värmland

Värmlänningarnas hälsa i fokus

[NYHET] Värmlands kommuner och landsting har ett delat ansvar för värmlänningarnas hälsa. 

– Med Nya perspektiv har vi skapat en gemensam arena där vi varje år samlas och belyser de utmaningar vi måste hantera tillsammans, säger regionråd Catarina Segersten Larsson. Det är ett öppet och framgångsrikt arbetssätt där vi inte bara bygger relationer utan också suddar ut gränser.

Under fredagen redovisades vad som hänt för varje konkret mål inom de fyra utvecklingsområdena sedan förra årets seminarium. Resultaten varierar, här finns exempel på både positiv och negativ utveckling.

För nionde året har nu ledande politiker och tjänstemän i landstinget och Värmlands 16 kommuner träffats i Sunne för att tillsammans fördjupa sig inom fyra utvecklingsområden – Den sårbara familjen, Riskbruk och riskbeteende, Psykisk hälsa och Äldres hälsa.

Nya perspektiv är inte en plats för politiska beslut, men inom varje utvecklingsområde formulerar landstingets och kommunernas representanter gemensamma inriktningar och mätbara mål.

– Och eftersom deltagarna här tillhör högsta ledningsnivån hemma i sina organisationer, så ser vi ofta direkta effekter av den dialog som förs under dessa intensiva dagar, konstaterar Catarina Segersten Larsson.

Det kommande året kommer nya personer, både politiker och tjänstemän, att ta över på ledande positioner och befattningar på flera håll i Värmland – oavsett hur det går i kommun- och landstingsvalen.

– Vi får inte tappa tempo och vi får inte förlora kunskap. De positiva resultat som arbetet inom Nya perspektiv har inneburit måste säkras även för kommande mandatperiod. Vi måste fortsätta det prestigelösa samarbete som finns idag ­– det är den viktigaste nyckeln till en bättre hälsa här i Värmland.

Exempel:

+ Andelen 6-åringar med övervikt/fetma har minskat från 25 till 21 %.
– Andelen elever som går ut åk 9 med behörighet till gymnasiet har minskat från 89 till 88 %.
+ Andelen elever i åk 1 på gymnasiet som aldrig provat alkohol ökar från 29 till 32 %.
+ Antalet fallolyckor för personer över 80 år har minskat från 95 till 90,5 per1000 invånare.
+ Både bland män och kvinnor (18-25 år) minskar andelen personer med nedsatt psykiskt välbefinnande.

Under fredagen 9 maj redovisades vad som hänt för varje konkret mål inom de fyra utvecklingsområdena sedan förra årets seminarium. Resultaten varierar, här finns exempel på både positiv och negativ utveckling. 

Här finner du hela redovisningen (öppnas i nytt fönster) (pdf, 507 kB)