Stort intresse för tillväxt genom jämställdhet

[PRESSMEDDELANDE] På tisdag anordnar Region Värmland och Länsstyrelsen för tredje gången Gen(i)us – en jämställdhetskonferens med syfte att synliggöra vikten av jämställdhet för att öka Värmlands attraktivitet och underlätta länets framtida kompetensförsörjning. Intresset fördagen är stort och konferensen är fullbokad sedan tre veckor tillbaka.

– Under Gen(i)us 3.0 vill vi visa hur Värmland kan öka sin attraktivitet och hur företagen som finns här kan försäkra sig om att hitta den bästa kompetensen. Jämställdhet är viktigt för länets utveckling och framtid, säger Marianne Nilsson, genusutvecklare på Region Värmland.
Jämställd representation utan kvotering
Konferensen bjuder på nio föreläsare, bland annat Amanda Lundeteg, från stiftelsen AllBright, som föreläser under rubriken ”Fler kvinnor på ledande positioner – en affärsstrategisk fråga!” AllBright verkar för diversifierade styrelser och i förlängningen ett mer meritokratiskt näringsliv. Amandas budskap är tydligt: ökad jämställdhet ger större lönsamhet, vilket Amanda vill att svenskt näringsliv tar fasta på.
– Det finns bolag som lyckas med jämställd representation, utan kvotering. På Gen(i)us kommer jag att lyfta fram vad dessa lösningsorienterade företag har gemensamt och hur man uppnår reell förändring, säger Amanda Lundeteg.
Social hållbart tillväxtarbete
Tomas Wetterberg arbetade under flera år på regeringskansliet. Där jobbade han bland annat med ett projekt om män och jämställdhet, i en delegation för jämställdhet i förskolan samt med frågor om mäns våld mot kvinnor. Därefter arbetade han på Integrations- och jämställdhetsdepartementets jämställdhetsenhet. Idag jobbar han som sakkunnig med jämställdhet vid Länsstyrelsen i Östergötland och är ordförande i Män för jämställdhet.
– Jag vill gärna lyfta in ett perspektiv som handlar om att förstå att ett socialt hållbart tillväxtarbete behöver ses med genusglasögon på, säger Tomas Wetterberg.
Om Gen(i)us
Gen(i)us är en föreläsningsserie som arrangeras av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Årets konferens, Gen(i)us 3.0, kommer bland annat ta upp frågor som vilka normer kring kön som styr vår syn på tillväxt och hur vi kan använda kunskaper om jämställdhet och mångfald för att nå och inkludera nya kundgrupper.
Media hälsas välkomna att delta under konferensen.

Tid och plats
Gen(i)us 3.0 arrangeras tisdagen den 13 maj i Hörsalen på Värmlands Museum. Konferensen startar 08.30 med registrering och fika.
Kontaktpersoner
Marianne Nilsson, Region Värmland
Telefon: 054 – 701 10 54
E-post: marianne.nilsson@regionvarmland.se
Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland
Telefon: 010 – 224 73 31
E-post: katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se
Amanda Lundeteg, VD AllBright
Telefon: 070-234 88 08
E-post: amanda@allbright.se
Tomas Wetterberg, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Östergötland
Telefon: 072 – 702 63 15
E-post: tomas.wetterberg@lansstyrelsen.se