Fullt hus när jämställdhet och mångfald stod på agendan | Region Värmland

Fullt hus när jämställdhet och mångfald stod på agendan

[NYHET] Den 13 maj anordnades jämställdhetskonferensen Gen(i)us 3.0 i Karlstad. Konferensen är ett av många exempel på gemensamma aktiviteter som Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland arrangerar tillsammans för ett mer jämställt Värmland. 

Region Värmlands regionråd, Tomas Riste, inledde dagen med att koppla jämställdhetsarbetet till Värmlandsstrategin mål, där ett av målen är att andelen kvinnor i styrelser i Värmland ska öka.

– Vi är först i Sverige med att mäta könsfördelningen i länets styrelser för företag med minst fem personer. Här har vi en spännande utmaning framför oss. Idag är det endast 13, 3 procent kvinnor i styrelserna i Värmland, men med hjälp av undersökningen kan vi nu jobba med frågan och följa upp siffrorna varje år, berättade Tomas Riste.  

Jämställdhet i mediebranschen

Det var lapp på luckan när Gen(i)us 3.0-konferensen drog igång på Värmlands Museum. Sammanlagt bjöds det på sex föreläsningar som bland annat berörde frågor som vilka normer kring kön som styr vår syn på tillväxt och hur vi kan använda kunskaper om jämställdhet och mångfald för att nå nya kundgrupper. 

Dragplåstret för dagen var författaren och programledaren Jenny Strömstedt, som efter tjugo år i mediebranschen konstaterar att branschen fortfarande är fast i de traditionella könsstereotyperna. Idag är 70 procent av alla personer som intervjuas i tv män. Män intervjuas dessutom oftare i egenskap av sin profession eller som experter jämfört med kvinnor. Som programledare för TV4:s Nyhetsmorgon märker Jenny hur hon och sin kollega Steffo Törnquist, behandlas olika. 

– Det finns helt olika förväntningar på mig och Steffo. När jag ställer en fråga till Anders Borg så tolkas den helt annorlunda jämfört med om Steffo skulle ställa frågan, berättar Jenny.

Genusglasögon

Jenny beskriver början av sin karriär i mediebranschen som en tid utan genusglasögon. Men en misslyckad löneförhandling och orättvis fördelning av uppdrag på redaktionen gjorde att Jenny fick upp ögonen för jämställdhetsfrågor – något som Jenny menar har varit avgörande för att hon befinner sig där hon är idag. Engagemanget för jämställdhetsarbetet resulterade bland annat i boken Bimbobakslaget, som hon författade tillsammans med Kristina Thulin. 

– Jag hade aldrig kommit  hit där jag är idag utan min medvetenhet om strukturer, och stridit för arbetsplaner som motarbetar strukturer, berättar Jenny.

Jenny passar också på att applådera Region Värmland och Länsstyrelsens arbete och mål för ökad jämställdhet. 

– Det är viktigt med jämställdhetsmål och värja sig mot strukturerna. Detta är en fråga både män och kvinnor måste ta ansvar för, avslutar Jenny.

Dagen avslutades med att regionrådet Catarina Segersten Larsson, summerade dagen genom att blicka framåt.

– Jag tror att vi alla är överens om målet, men vi kan nå dit på olika sätt. Det är viktigt att jobba med ett tillåtande klimat där vi kommer till en punkt där vi tillåter människor vara olika och där vi tillåter människor lyckas och misslyckas. Det är viktigt annars kommer vi inte att klara oss i framtiden, avslutade Catarina.

Alla föreläsare

Geni(i)us 3.0 är den tredje jämställdhetskonferensen som Region Värmland och Länsstyrelsen arrangerar tillsammans. Förutom Jenny Strömstedt, medverkade också: Tomas Wetterberg, Elcim Yilmaz, Marianne Nilsson, Katarina Jakobsson, Bo-Josef Eriksson, Amanda Lundeteg, Mikael Petersson, Maritha Johansson och Seher Yilmaz.   

Fakta: samlat grepp om jämställdhet i Värmland

Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har liknande uppdrag – att initiera, stödja och genomföra insatser för ökad jämställdhet i länet. Tillsammans tas ett gemensamt grepp om jämställdhetsarbetet där bland annat konferenser och workshops anordnas gemensamt. Gen(i)us-konferenserna är ett exempel på sådana gemensamma aktiviteter. Sedan ett år tillbaka drivs också ett nätverk med aktörer som på ett eller annat sätt jobbar med jämställdhet i länet. Målet med nätverket är att synliggöra och stärka kompetensen inom länet och underlätta för samarbeten och kunskapsutbyten. Just nu består nätverket av 16 aktörer men förhoppningen är att nätverket ska utökas under nästa år.

Prioriterad fråga i Värmlandsstrategin

Under april presenterade Region Värmland Värmlandsstrategin – en gemensam strategi för hur länet ska utvecklas fram till år 2020. Över 1000 värmlänningar och 60 organisationer och myndigheter har medverkat med synpunkter och tankar som bidragit till Värmlandsstrategin. En av de viktigaste frågorna som lyftes är under arbetet är att Värmland ska vara öppet och välkomnande. I strategin lyfts mångfalds- och jämställdhetsperspektivet i tre av strategin 33 mål:

  • Skillnader på arbetsmarknaden mellan könen och mellan de med utländsk bakgrund och de med svensk bakgrund ska minska. (mål 6)
  • Skillnader inom utbildningsystemet mellan könen och mellan de med utländsk bakgrund och de med svensk bakgrund ska minska. (mål 7)
  • Andelen kvinnor som är representerade i styrelser ska öka. (mål 16)

Mer om Värmlandsstrategin