Förslag till nytt Östersjöprogram har presenterats | Region Värmland

Förslag till nytt Östersjöprogram har presenterats

[NYHET] Östersjöprogrammet är ett av EU:s transnationella program där elva länder samarbetar för att regionen ska vara ett område som är attraktivt att bo, arbeta och investera i. Den 14 maj godkände programkommittén förslaget till nytt Östersjöprogram för perioden 2014-2020.

Innovation, effektiv användning av naturresurser samt tillgänglighet är det områden som är i fokus de kommande sju åren. Det nya programmet kommer också att innehålla stöd för genomförande av EU:s Östersjöstrategi.

Förslag till program kommer nu att överlämnas till de deltagande ländernas nationella regeringar för godkännande. I juli 2014 ska programmet överlämnas till Europeiska kommissionen för slutgiltigt godkännande. Den 26 och 27 november i år kommer en uppstartskonferens för programmet att hållas i Warszawa, men redan i september kommer det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet att börja erbjuda rådgivning för parter intresserade av att delta i programmet.

Läs mer på Östersjöprogrammets webbplats