Klimatdag om transportutmaningen | Region Värmland

Klimatdag om transportutmaningen

[NYHET] Nationella, långsiktiga styrmedel för transporter och biodrivmedel. Det behövs för att underlätta regionala satsningar. Det medskicket får energiminister Anna-Karin Hatt med sig från regionala aktörer på en fullsatt Värmlands klimatdag med drygt 100 deltagare. 

Värmland har ett mål om att vara klimatneutralt år 2030. Hur långt har vi kommit? En fråga som Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland sätter fokus vid det årliga arrangemanget Värmlands klimatdag.

– Utsläppsstatistiken visar att det går åt rätt håll men transporterna släpar efter, berättar Jörgen Persson energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Värmland.

En ljusning kanske kan anas.

– Utsläppen från transporter har länge ökat men har de senaste åren stått stilla på samma nivå. Är det ett trendbrott? frågar sig Jörgen Persson. 

Utmaningar och möjligheter

I Värmland står utsläppen från transporterna för 40 procent av de totala växthusgasutsläpppen, det är något högre än i riket som helhet.

– Den största utmaning vi har är transporterna, de står för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige, säger Anna-Karin Hatt.

Biodrivmedel har god potential

Energiministern berättar om den omfattande utredningen Fossilfrihet på väg som nyss varit ute på remiss. Den innehåller en mängd förslag på hur Sveriges mål om en fossilfri fordonsflotta 2030 ska kunna bli verklighet. Hon ser möjligheter i transportutmaningen.

– Biobränsle till bilar har en enorm potential, inte minst i Värmland.

Något som projektet BiodriV, biodrivmedel i Värmland, hos Region Värmland bekräftat i två förstudier.

Vad Värmland kan göra

En frågeställning för dagen handlar om vad aktörer i Värmland kan göra för att bidra till att uppnå klimatmålen. Det finns flera goda exempel på hur värmländska kommuner och näringslivet gör bra saker för klimatet.

Frågan diskuterades i en panel, led av moderatorn Mattias Goldman, med Anna-karin Hatt, Åsa Johansson, 1:e vice ordförande Hagfors kommun, Daniel Bäckström riksdagsledamot från Säffle, Mats Preger VD Karlstads Energi och Maria Hollander The Paper Province. Från diskussionerna framgick att flera önskar långsiktiga regler och styrmedel på nationell nivå. 

Ett önskemål som också Björn Gillberg Värmlandsmetanol upprepar och menar att det är det enda som hindrar byggandet att en metanolfabrik i Hagfors.

Bygger hållbart

Efter transportdisskussioner var ämnet för klimatdagen hållbart byggande. Byggnader är ett område där utvecklingen går åt rätt håll. I Värmland finns flera goda exempel på hållbart byggande. Karlstad Bostads AB och Landstingsfastigheter är två sådana som arbetar med att jaga energitjuvar i fastigheter och bygga med “snälla” material.

– Vi följer forskningen kring kemikalier i byggnader och använder försiktighetsprincipen för att undvika material som kan påverka människors hälsa negativt, berättar Sven Olsson från Landstinget i Värmland.

Nätverket för hållbart byggande i Värmland vill lyfta fram fler goda exempel. Därför delar de ut priset Grundstenen till hållbart byggande varje år.

– Vi tar emot nomineringar till priset maj månad ut berättar, Malin Olin Karlstads universitet, som är juryordförande och medlem i nätverket.