Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 | Region Värmland

Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020

[NYHET] Den 3 juni presenterades den nya nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, som ersätter den tidigare strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Strategin ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. I strategin presenterar regeringen sina prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet fram till 2020. Prioriteringarna ska vara vägledande i arbetet med regionala utvecklingsstrategier, samt andra strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet.

Mer om strategin kan du läsa på regeringens webbplats